onlinecourse

รีวิวที่เรียนฟรีออนไลน์ ฟรีสื่อการสอน

Print Friendly

การเรียนรู้โดยเฉพาะเนื้อหาสามารถหาเรียนรู้ได้ฟรีออนไลน์ เพราะเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เรียนที่ไหนก็ได้ของโลก วันนี้จะนำเสนอว่าออนไลน์แต่ละที่มีที่ไหนบ้าง

 • Alison เป็นเว๊ปที่สอนด้านภาษาต่างประเทศ หลักสูตรของโรงเรียน สุขภาพความปลอดภัย  การเงินและเศรษฐศาสตร์  เว๊ปนี้มีปริญญาบัตรให้ด้วยหลังผ่านการอบรม
 • Carnegie Melon University’s Open Learning Initiative เว๊ปนี้สร้างไว้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน มีคอร์สที่น่าสนใจเช่น STEM foundations เว๊ปนี้ไม่ได้ให้ปริญญาบัตร
 • Class Central ส่วนใหญ่เป็นวิชาด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และปัชญา เช่น โปรแกรมมิ่ง ประสาทวิทยา
 • Community College Consortium for Open Educational Resources แหล่งรวมหนังสือมากกว่า 750 ลิ้งก์
 • Coursera ฟรีออนไลน์คอร์สจากมหาวิทยาลัยดังๆ เช่น University of Pennsylvania, Stanford, Johns Hopkins university
 • EdX คอร์สจากมหาวิทยาลัยดังๆ เช่น MIT, Harvard university, UC Berkeley และอื่นๆ มีคอร์สการออกแบบจากค่าย MIT
 • Merlot แหล่งรวมลิงก์สื่อการสอนสำหรับอุดมศึกษา เช่น กิจกรรมในห้องเรียนรวมถึงการสร้างกิจกรรม
 • MIT Courseware คอร์สแวร์จากค่ายดังที่สอนในมหาวิทยาลัย
 • Mooc บอกวิธีการสร้างออนไลน์คอร์ส สำหรับอาจารย์ เป็นตัวต่อกับ EdX
 • Open Cutlure แหล่งรวบรวมเว๊ปไซด์ ออนไลน์คอร์สด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ ปรัชญา รวมถึงมี e-book Podcast ต่างๆให้ดาวโหลดฟรี
 • Peer to Peer University (P2PU) เป็นองค์กรที่รวบรวมสมาชิกให้ทำ open courseware ต่างๆ ยังดูไม่ได้จัดลำดับเนื้อหาวิชามาก
 • Udemy  ค่ายเอกชนที่ทำคอร์สให้อาจารย์สามารถสอน และสร้างรายได้จากการสอน มีการออกแบบ User interface ที่ดีของการจัดคอร์ส สามารถเรียนได้จากมือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารได้ง่าย