BOCCIA SPORT

Print Friendly

                      boccia

BOCCIA SPORT

เนื่องจากไทยได้เหรียญทองจากกีฬาพาราโอลิมปิก 2016  ที่ประเทศบราซิล หนึ่งในเหรียญทองที่สามารถชิงจากญี่ปุ่นประเทศตัวเต็งได้คือ  บอคเซีย   จึงขอขยายถ่ายทอดให้รู้จักกีฬาประเภทนี้  บอคเซียเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการทดลองกับบุคคลพิการทางกาย เป็นเกมกีฬาที่อนุญาตให้คนพิการทางกายระดับเดียวกันได้แข่งขันกันเช่นเดียวกับคนปกติ     กีฬาบอคเซียยังเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่สังคมที่ดี สำหรับคนพิการทางสมอง และคนพิการทางร่างกายระดับรุนแรง

โดยลักษณะการเล่นกีฬาบอคเซีย มีลักษณะการเล่นคล้ายกีฬาเปตอง คือ ต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย แต่ละฝ่ายพยายามโยน กลิ้ง ขว้าง เตะ หรือปล่อยลูกบอลสีแดงหรือสีน้ำเงินไปตามราง (ตามลักษณะความพิการ) เพื่อให้ลูกเข้าไปใกล้ลูกเป้าหมายสีขาว ให้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด บนพื้นสนามเรียบ ฝ่ายใดบอลมีใกล้มากกว่า เป็นฝ่ายชนะ

ขนาด และรูปแบบของสนาม   ความกว้างของสนาม 6 เมตร ยาว 12.5 เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนท้ายสนามแบ่งเป็น 6 ช่อง สำหรับผู้แข่งขันใส่หมายเลขที่

ช่อง 1 – 6  จากซ้ายไปขวา มีเขตรูปตัว  (V)  เป็นเขตห้ามลูกเป้าหมายอยู่บริเวณดังกล่าว และจะมีเส้นกากบาท ( + ) อยู่กึ่งกลางสนามสำหรับวางลูกเป้าหมาย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น และการแข่งขัน

  1. ลูกบอลสีแดง  สีน้ำเงิน  และสีขาว  ทำด้วยหนังแท้หรือหนังเทียมเย็บ ขนาดเส้นรอบวงขนาด 270 + 8  มิลลิเมตร น้ำหนัก 275 + 12 กรัม ขนาดใกล้เคียงลูกเปตอง (ลูกสีแดง และสีน้ำเงิน สำหรับผู้เล่นแต่ละฝ่าย ซึ่งมีฝ่ายละ   6 ลูก บอลขาว มีจำนวน 1 ลูก เรียกว่า ลูกเป้าหมาย)
  2. ป้ายบอกสัญญาณสีแดง และสีน้ำเงิน ใช้สำหรับแจ้งให้ฝ่ายที่จะต้องส่งบอลเข้าสู่สนาม เริ่มการแข่งขันต่อไป
  3. สายวัดสำหรับวัดระยะห่างลูกบอลสี จากลูกเป้าหมาย
  4. กล่องหรือถาดสำหรับใส่บอลเสีย(บอลที่ออกนอกสนาม หรือเล่นผิดกติกา)

วิธีการแข่งขัน

เริ่มด้วยการเสี่ยงเหรียญ เมื่อฝ่ายใดชนะจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกว่าจะเป็นฝ่ายโยนบอลเข้าสนามก่อนหรือหลัง ฝ่ายโยนบอลก่อนจะได้บอลสีแดง ประเภทบุคคล จะถูกกำหนดให้อยู่ในช่องหมายเลข 3  ประเภทคู่อยู่ในช่องหมายเลข 2 และ 4 และประเภททีม อยู่ในช่องหมายเลข 1, 3 และ 5  ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ในการโยนลูกเป้าหมาย (สีขาว) เข้าสนามก่อน จะต้องโยนให้ลูกเป้าหมายอยู่ในสนามเหนือเส้น  V  จากนั้นจึงโยนลูกสีแดง  (ก่อนโยนลูกทุกครั้งจะต้องได้รับสัญญาณจากผู้ตัดสินก่อนทุกครั้ง) ต่อมา ฝ่ายตรงข้ามจะได้รับสัญญาณให้โยนลูก ก่อนที่ผู้ตัดสินจะเป็นผู้ให้สัญญาณป้าย

โดยพิจารณาว่าสีใดอยู่ห่างจากลูกเป้าหมายมากกว่ากัน โดยจะมีการโยนลูก จนกว่าจะครบฝ่ายละ 6 ลูก หรือหมดเวลาตามกำหนด  เรียกว่าจบ 1 จบ จากนั้น จึงนับคะแนนในจบนั้น และเริ่มการแข่งขันจบใหม่ เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน จะมีการนับคะแนนรวม ฝ่ายใดได้คะแนนมากกว่า ฝ่ายนั้นจะเป็นผู้ชนะเวลาที่ใช้ในการการแข่งขัน       จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มผู้แข่งขันในแต่ละประเภท ดังนี้

  1. ประเภทบุคคล BC1, BC2 และ BC4  ใช้เวลา 5 นาที/คน/จบ  แข่งขันจำนวน 4 จบ

2.ประเภทบุคคล BC3 ใช้เวลา 6 นาที/คน/จบ  แข่งขันจำนวน 4 จบ

3.ประเภทคู่ (BC3) ใช้เวลา 8 นาที/คู่/จบ  แข่งขันจำนวน 4 จบ

4.ประเภททีม (BC1 และ BC2)ใช้เวลา 6 นาที/ทีม/จบ  แข่งขันจำนวน 6 จบ

 

ขอขอบคุณอาจารย์ดารณี คชสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีมนักกีฬาบอคเซียทีมชาติไทย ครูชำนาญการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ และผู้เชี่ยวชาญกีฬาบอคเซีย สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันกีฬาบอคเซียไว้ 

Siwatas 13 Sep.2016