app ตัดต่อ_01-01

10 แอปแนะนำ สำหรับนักตัดต่อ ทำวิดีโอง่ายๆ บน Smartphone

บทความโดย น.ส.พลอยพชร เนกขัมพิทักษ์ นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ มจธ.  อ้างอิง : https://www.iphonemod.net/apps-recommend-for-video-editing.html

Assessment strategies for online learning_cover

Assessment strategies for online learning

          องค์ประกอบสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นก็คือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอนจะทำอย่างไรให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 3  องค์ประกอบของ Constructive Alignment Learning outcomes ผู้สอนจะต้องแน่ใจว่ามีการกำหนด LO ที่ชัดเจน Assessment task การประเมินผลที่ออกแบบต้องสามารถวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ Teaching Method จะต้องจัดให้สามารถแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ และวัดประเมินผลได้ Quote “In developing a course, it is best to begin at the end with the learning outcomes. . . . Being as clear as possible in framing outcomes statements is essential as these…

webinar-02

กิจกรรม webinar หัวข้อ Effective Online Teaching Strategies

เอกสารประกอบการอบรม http://celt.li.kmutt.ac.th/file_link//2563/25630330webinar/KMUTTWebinar03302020.pdf วิดีโอย้อนหลัง >>Readiness for online teaching and learning >>Syllabus for an online course >>Effective online instructional strategies >>Managing an inclusive online classroom >>Q&A สรุปเนื้อหากิจกรรม Online Teaching and Learning Environment  Synchronous environment ผู้สอนกำหนดเวลาเรียนไว้ และผู้เรียนเข้าเรียนตามตารางเรียนดังกล่าว สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ทั้งระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนได้แบบทันที Asynchronous environment การเรียนการสอนที่ผู้เรียนเลือกเรียนเวลาใดก็ได้ตามความสะดวก ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีปฎิสัมพันธ์กันได้ แต่ไม่ทันที Faculty Readiness for Online Teaching ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อาจารย์ควรมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ ต่าง ๆ ที่นักศึกษามักจะมีคำถาม เช่น อ่าน course…

Practices to maximize student learning from educational videos_01

3 แนวทาง เพิ่มการเรียนรู้ สำหรับวีดีโอเพื่อการศึกษา

3 แนวทาง  เพิ่มการเรียนรู้ สำหรับวีดีโอเพื่อการศึกษา (Practices to maximize student learning from educational videos) ทำ Active learning  -Packaging video with interactive questions (ทำกิจกรรมตอบคำถามระหว่างหรือหลังจบแต่ละคลิป) ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมตอบคำถามระหว่างหรือหลังจบแต่ละคลิป อาจเป็นการแทรกคำถามอยู่ในเนื้อหา หรือ link ไปที่ platform อื่น ๆ เช่น Google Form, Padlet นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่ม engagement ด้วย -Use interactive features that give students control (ใช้ feature ของซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้เรียนเลือกปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้มากขึ้น) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ หรือโต้ตอบอย่างไรผ่านฟังค์ชั่นต่าง ๆ เช่น ให้ผู้เรียนสามารถเลือกดูบทเรียนได้ตามต้องการ, ใช้ Youtube end screen…

15 tips_01-02

15 Tips for an effective online teacher

15 Tips for an effective online teacher 7 Things to Prepare
 1. Set the expectation: บอกความคาดหวังให้ชัดเจนว่าคาดหวังให้ผู้เรียนทำอะไร อย่างไร และผู้เรียนจะคาดหวังอะไรกับผู้สอนได้บ้าง (LO) 2. Chunk the lesson: ทำแต่ละบทเรียนไม่ยาวเกินไป และมีรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งไม่ใช้สื่อการสอนที่มีแต่ตัวหนังสืออัดกันแน่น ๆ 3. Focus on “active” learning: ไม่ควรเน้นการเล็กเชอร์ แต่จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด engagement กับสิ่งที่เรียน 4. Think before you write: เขียนข้อความให้ชัดเจน เรียบง่าย และสุภาพ เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด 5. Have a closing activity: มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ online ทั้งในด้านเนื้อหา และประสบการณ์การเรียนรู้ 6….

Screen Recorder_Cover

3+1 program บันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอ

  3 +1 Program บันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอ ฟรี ไม่มีลายน้ำกวนใจ 1. oCam โปรแกรมนี้สามารถบันทึกหน้าจอ เสียง ให้เป็นวีดีโอ สามารถเลือกบันทึกเพียงบางส่วนของจอก็ได้ เหมาะสำหรับอาจารย์ที่ต้องทำการสอน Power point และเปิดวีดีโอ หรือโปรแกรมอื่นพร้อม ๆ กัน ให้ออกมาเป็นวีดีโอ สำหรับทำคอร์สเรียน ออนไลน์ download Link: https://bit.ly/2U3mRy3 2. Debut Video Capture Software Free เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอฟรี เช่นเดียวกับ oCam 
โดยผู้ใช้งานจะสามารถมองเห็นแถบระบบเสียงเพื่อตรวจสอบระบบก่อนบันทึกได้ด้วย download Link: https://bit.ly/2x44os1 3. OBS Studio เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอได้ ฟรี นอกจากนี้ยังสามารถใช้งาน Live ได้อีกด้วย download Link: https://bit.ly/2Ws6Fry นอกจากนี้หากอาจารย์ใช้งาน Window  10  อาจารย์สามารถกดปุ่ม Window และปุ่ม G จะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นบันทึกหน้าจอได้ฟรี  โดยไม่ต้อง Download…

vdo service edit-01

7 สถานที่ สนับสนุนอาจารย์ มจธ. ถ่ายทำ VDO การสอน ด้วยตนเอง

7 สถานที่ สนับสนุนอาจารย์ มจธ. ถ่ายทำ VDO การสอน ด้วยตนเอง พร้อม staff ให้คำแนะนำ —> มจธ. บางมด <— สำนักหอสมุด,ศูนย์ CELT, คณะครุศาสตร์ฯ, สำนักคอมฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียด / จองห้องได้ที่ โทร. 02-470-8213 E-mail : vayura.ria@mail.kmutt.ac.th, sittipong.ton@mail.kmutt.ac.th —————— คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อสอบถามรายละเอียด / จองห้องได้ที่ รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา โทร. 086-514-5814 —> มจธ. บางขุนเทียน <— มีเดียเทค ติดต่อสอบถามรายละเอียด / จองห้องได้ที่ คุณเบญจวรรณ ก้อนทอง (เบญ) โทร. 02-470-7603 benjawan.kon@kmutt.ac.th มีเดียอาร์ต ติดต่อสอบถามรายละเอียด / จองห้องได้ที่…

SCQA Storytelling_1

4 ขั้นตอน สอนให้น่าสนใจด้วย SCQA Storytelling

การประมวลผลข้อมูลของมนุษย์จะหาเหตุผลเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลแต่ละส่วนเสมอ ถ้าหากเรื่องเล่า หรือการสอนไม่ได้ถูกลำดับทางเหตุผล หรือเชื่อมโยงเนื้อหาที่ดี จะเกิดเหตุการณ์ เหล่านี้ขึ้น สมาธิหลุด หรือตีความเรื่องราวของคุณผิดไป จนไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวที่จะสอนได้ ต้องใช้สมาธิ หรือต้องประมวลผลเพื่อตีความสูงมากเพื่อจะเข้าใจเรื่องราว ทำให้ความสนใจของผู้เรียนลดลง หรือหมดความสนใจไปเลย เทคนิค S-C-Q-A Storytelling เป็นหนึ่งในหลากหลายวิธี และสามารถนำไปปรับใช้ในการนำเสนอต่าง ๆ เช่น การทำ Pitch Presentation หรือการสอน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 เรียกว่า Situation คือ การสอน หรือเล่าเรื่องด้วยสิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่แล้ว เพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้างเหตุผล และเชื่อมโยงในสมองของผู้เรียนได้ง่าย เช่น ปัญหาใกล้ตัว สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นฐานความรู้เดิม ขั้นที่ 2 เรียกว่า Complication หลังจากได้รับความสนใจจากผู้เรียนแล้ว จึงเริ่มเล่าสิ่งที่ผู้เรียนไม่รู้ หรือสร้างจุดขัดแย้งเพิ่มขึ้นมา ทำให้ผู้ฟังจะเริ่มคิดตามในเรื่องราวที่เป็นจุดหักเหนี้ เช่น เหตุการณ์ในอนาคต สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ปริศนาต่างๆ ขั้นที่ 3 เรียกว่า…

Online Learning Tools1-01

สอนออนไลน์, Live ง่ายๆ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ทำให้การสอนของอาจารย์จำเป็นต้องปรับรูปแบบเป็นออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเชื้อโรค ซึ่งการสอนออนไลน์นั้น นอกเหนือจากเตรียมเนื้อหา และกิจกรรมสำหรับสอนแล้ว การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการ LIVE นั้นอาจารย์อาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากวันนี้ ทาง CELT จึงนำประสบการณ์การเตรียมอุปกรณ์ สำหรับ LIVE พื้นฐานจากง่ายไปหายาก ให้อาจารย์นำไปใช้งานด้วยตัวเองได้ Laptop / MacBook  หรือ MacPro  ในการ Live นั้นหากอาจารย์มี Laptop MacBook หรือ MacPro แล้วในคอมพิวเตอร์เหล่านี้ส่วนมากจะมีกล้อง Build – in มาให้ด้วย (ถ้าไม่เสีย) ดังนั้นการสอนออนไลน์แบบ Live จึงทำได้ง่ายมาก ด้วยการติดตั้ง ไมโครโฟนเข้ากับ Laptop MacBook  หรือMacPro ก็สามารถ Live ได้ทันที ในด้าน Software ปัจจุบันทาง มจธ. ได้เปิดใช้งาน LEB2 LIVE ให้อาจารย์ได้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว หรืออาจารย์สะดวกที่จะ Live…

chunking6-02

เคล็ดไม่ลับ ออกแบบการเรียนให้เข้าใจง่าย (Chunking of information in a video lesson)

การถ่ายทอดข้อมูลจำนวนมากในครั้งเดียว โดยไม่ได้สนใจว่าผู้เรียนจะสับสนหรือไม่ หลุดความสนใจไปแล้วหรือเปล่า จะทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนลดลงอย่างมาก จะดีกว่าไหม หากมีการแบ่งข้อมูลเป็นส่วน ๆ และจัดกลุ่มข้อมูลเหล่านั้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น Chunking คือ การแบ่งส่วนข้อมูล โดยย่อยข้อมูลกลุ่มใหญ่ หรือชุดข้อมูล ให้มีขนาดเล็กลงโดยพิจารณาถึงระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน การวางลำดับ (Sequence) เพื่อนำเสนอแต่ละ Chunk ตามความยาก-ง่าย ความต่าง-ความเหมือน หรือความสัมพันธ์ของเนื้อหา และคำนึงถึงการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาแต่ละส่วน (เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนก่อนข้ามไปเนื้อหาส่วนอื่น) รวมถึงการให้ฟีดแบ็คผู้เรียน ประโยชน์ ของ Chunking 1. ช่วยให้เนื้อหาการสอน หรือวิดีโอ สั้น กระชับ แต่ยังสามารถนำเสนอสาระสำคัญได้ 2. ช่วยให้ผู้เรียนเห็นถึงการเรียงลำดับ และโครงสร้าง ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและจดจำได้มากขึ้น 3. ช่วยไม่ให้ผู้เรียนเกิดสภาวะ Cognitive (Over)load 4. ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน และ ให้ Feedback ได้ง่าย 4 สิ่งที่ควรคำนึงในการทำ Chunking 1. ระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 2. การวางลำดับเนื้อหาตามความยาก-ง่าย ความต่าง-ความเหมือน…

3 software เขียน วาดหน้าจอ1

3 Software เขียนวาดหน้าจอ
สำหรับ Windows FREE!!!

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การสอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น Online มากขึ้น ดังนั้น CELT จึงอยากจะแนะนำ 3 Software ฟรี สำหรับเขียนสมการ ภาพวาดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิการ Window 10 ประกอบการบันทึกวีดีโอการสอน การ Live  โดยจะเหมาะมากสำหรับชั้นเรียนสอนแก้สมการ อาจารย์ที่ต้องการวาดภาพที่ซับซ้อน  1. Microsoft Whiteboard  เป็น  Software ที่ใช้งานได้ฟรี สำหรับผู้ที่สมัครใช้งาน Office 365 แล้วสามารถ download มาติดตั้งและใช้งานได้ทันที Link : https://products.office.com/th-th/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=LCdC_ZjHvyU&t=232s 2. Epic Pen  เป็น Software สำหรับเขียนตัวอักษร วาดภาพ Highlight บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ Link : https://epic-pen.com/#download Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=fz1BykMiZ9c 3….