visual-thinking03

กิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 3

วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต และทีมงาน นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2421312487947917 เอกสารประกอบกิจกรรม Slide Visual thinking ครั้งที่ 3 เอกสารเพิ่มเติม ทักษะการวาด Slide วาดเล่นให้เป็นรูป