visualfeaturekm

กิจกรรมวาดเล่นให้เป็นรูป

Print Friendly

workshop “วาดเล่นให้เป็นรูป” ฝึกทักษะการจับประเด็นและสื่อสารเป็นภาพ

วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ และคณะ

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

 

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2344060595673107


เอกสารประกอบกิจกรรม

Slide วาดเล่นให้เป็นรูป


วิดีโอย้อนหลัง