วิธีเปลี่ยน http มาเป็น https แบบฟรี ๆ ด้วย letsencrypt

ตามปรกติ ถ้าต้อง cert เพื่อใช้กับ https ก็ต้องไปลงทะเบียนกับ Certificate Authority (CA) ซึ่งก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายปี แต่มีที่หนึ่งที่ให้เราใช้ได้ฟรี แต่ว่า ต้องทำการต่อทะเบียนอยู่เสมอ(ใช้ได้ 90 วัน) นั่นก็คือ letsencrypt ซึ่งที่นี่เกิดจาก Internet Security Research Group (ISRG) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ต้องการส่งเสริมให้มีการเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ website ทั่วโลก การติดตั้งนั้น บน ubuntu server ของเรานั้นทำได้ ตามนี้ 1. ติดตั้ง letsencrypt certbot client ลงใน server $sudo apt-get install python-letsencrypt-apache $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install software-properties-common $ sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot…