What is being shown

ตัวอย่าง ตาราง
กำลัง โหลดข้อมูล


Show everything

Press Show to see the word cloud.

Select a post:

Select a tag/category:

Tag/Category #posts #words Top Words
online learning 44 35458 ผู้เรียน | เรียนรู้ | ใช้ | สอน | สามารถ | เรียน | ทำ | ผู้สอน | วิดีโอ | ประเมิน
tech 20 22615 ใช้ | สามารถ | งาน | คำ | ระบบ | ข้อมูล | ทำ | คน | ผู้ | ไฟล์
pedagogy 11 5052 เรียนรู้ | ผู้เรียน | เรียน | เขียน | คำ | ถาม | บันทึก | ใช้ | รู้ | สามารถ
MLGAAA 11 6909 เรียนรู้ | ใช้ | ผู้ | คน | ผู้เรียน | สื่อ | มหาวิทยาลัย | งาน | กลุ่ม | รู้
brain 11 4647 ทักษะ | brain | คิด | สมอง | part | cortex | สามารถ | ความคิด | แนว | เชิง
wisdom 8 2770 ทำ | เสียง | พระ | ผวน | สอง | คน | ทรง | สิ่ง | พยางค์ | ข้อ
obe 8 2456 learning | outcome | science | หลักสูตร | ทัศนคติ | เรียนรู้ | วิชา | ทำ | ใช้ | สอน
finance 7 2359 เงิน | จ่าย | งาน | ค่า | ใช้ | อนุมัติ | เบิก | กรอก | เสนอ | ประเทศ
km 6 8414 คำ | ข้อมูล | ใช้ | word | cloud | บทความ | อื่น | สอน | สามารถ | ทำ
multimedia 6 3069 ภาพ | พิมพ์ | งาน | สามารถ | ทำ | ใช้ | layer | สำหรับ | ฉาก | สร้าง
boardgame 6 5591 เล่น | ผู้ | คน | การ์ด | วาง | คะแนน | ห้อง | เกม | อิฐ | สี
seminar 5 8998 ใช้ | สามารถ | คน | ข้อมูล | คำ | ผู้ | งาน | สอน | ทำให้ | เรื่อง
assessment 4 6384 ประเมิน | ผู้เรียน | ใช้ | สามารถ | เรียนรู้ | assessment | สอน | เรียน | งาน | คำ
GEN 3 1652 สอน | gen | วัด | วิชา | คน | นักศึกษา | อื่น | ถาม | ใช้ | คำ
research 3 3396 นักศึกษา | เรียนรู้ | ใช้ | engagement | เรียน | เกิด | student | วัฒนธรรม | มหาวิทยาลัย | สมอง
meeting 3 2905 สอน | gen | ข้อมูล | คน | อื่น | ท่าน | ประชุม | ใช้ | ทำ | วิชา
elearn 3 6950 สามารถ | ใช้ | คำ | งาน | คน | สอน | ระบบ | ผู้ | ผู้เรียน | วิดิโอ
Tools 3 4780 สามารถ | ใช้ | แอป | หน้า | กด | ไฟล์ | เลือก | ต้องการ | บน | จอ
CELT 3 1930 ใช้ | ระบบ | celt | สามารถ | ไฟล์ | ห้อง | จอง | คำ | เว็บ | การบ้าน
#food 3 5397 คำ | word | cloud | ใช้ | บทความ | ข้อมูล | ถี่ | สามารถ | ระบบ | โปรแกรม
CS 3 2039 หลักสูตร | กิจกรรม | com | คำนวณ | ข้อมูล | org | ผู้ | youtu | ใช้ | youtube
paper 2 792 วัฒนธรรม | เรียนรู้ | ท่องเที่ยว | นักศึกษา | ใช้ | เชิง | กิจกรรม | ศึกษา | parameters | assessment
inventory 2 747 tb | backup | gb | เครื่อง | ราคา | server | เก่า | ซื้อ | external | suw
comm 2 1832 ฟัง | เรื่อง | ผู้ | พูด | คน | เล่า | ตนเอง | อาจารย์ | teacher | ทำให้
lunch 2 1289 ใช้ | สามารถ | ไฟล์ | งาน | การบ้าน | ett | วิจัย | นักศึกษา | คำ | สอน
service 2 1805 ระบบ | ใช้ | celt | สามารถ | ไฟล์ | ห้อง | จอง | คำ | เว็บ | การบ้าน
web 2 1827 css | bootstrap | gt | ไฟล์ | lt | php | เว็บ | com | ทำ | ท่าน
programming 2 1292 ไทย | ประเทศ | พวก | เหรียญ | คน | น้อง | ชั้น | แข่งขัน | ตุ๊กตา | รัสเซีย
IPST 2 4568 com | หลักสูตร | facebook | คำนวณ | วิทยาการ | ครู | สสวท | หนังสือ | ผม | เขียน
learning 2 785 เกม | learning | based | game | parameters | ผู้เรียน | assessment | ช่วย | rater | เกี่ยว
Computing Science 2 5132 com | คำนวณ | วิทยาการ | หลักสูตร | facebook | ครู | หนังสือ | สสวท | คำ | youtu
hybrid learning 2 2659 เรียน | สอน | ทำ | ใช้ | นำ | ผู้เรียน | ข้อมูล | สามารถ | ปัญหา | เรียนรู้
#soft skill 1 204 วัด | วิชา | ประเมิน | นักศึกษา | ภาค | ข้อ | ศึกษา | ใช้ | soft | skill
wp 1 165 comment | spam | captcha | wordpress | ติดตั้ง | plugins | สอง | org | ตัว | เว็บ
google 1 3751 ใช้ | สามารถ | สอน | merlot | วิดิโอ | google | คำ | คุณ | ผู้ | เนื้อหา
sotl 1 352 วิทยากร | บันทึก | ผู้เขียน | ท่าน | เนื้อหา | นักศึกษา | อาจารย์ | อย่างไร | ฟัง | สื่อสาร
knit 1 76 knit | prof | james | งาน | เรื่อง | สัมมนา | สถาบัน | วิชาการ | innovation | teaching
cat 1 27 make | healthier | happier | cats | com | gizmodo | แมว | ฝ่าฟัน | สุขภาพ | ดี
translation 1 152 learning | celt | event | problem | ภาษา | speaker | subject | september | เอกสาร | เชิญ
resource 1 68 xlsx | ไฟล์ | link | science | data | นับ | แหล่ง | ข้อมูล | สนใจ | t#
#model #professional development 1 998 โมเดล | สังเกต | กลุ่ม | พัฒนา | ผู้ | ข้อ | เรียนรู้ | สอน | ศึกษา | เรื่อง
#open courseware 1 295 คอร์ส | ออนไลน์ | สอน | ฟรี | university | open | สร้าง | เว๊ป | เรียน | สามารถ
#MOOC 1 295 คอร์ส | ออนไลน์ | สอน | ฟรี | university | open | สร้าง | เว๊ป | เรียน | สามารถ
STEM 1 139 usaid | outcome | learning | based | พูด | สนใจ | comet | education | งาน | ใช้
blended learning 1 139 usaid | outcome | learning | based | พูด | สนใจ | comet | education | งาน | ใช้
#robot 1 205 หุ่นยนต์ | ตัว | ใช้ | ห้อง | ครู | ประยุกต์ | วิชา | embed | เรียน | จำเป็น
360 1 1232 ภาพ | layer | องศา | object | ทำ | สามารถ | งาน | facebook | สร้าง | รูป
360 camera 1 115 สามารถ | กล้อง | บันทึก | วี | ดี | ทำให้ | องศา | ใช้ | นำ | ประสบการณ์
#taro 1 254 ทาโร่ | กรอบ | ขั้นตอน | นาที | นำ | ทำ | ไหม้ | อบ | เหลือง | นะ
flip classroom 1 1093 เรียน | flipped | ห้อง | classroom | สอน | บรรยาย | ทำ | นักเรียน | เรียนรู้ | เนื้อหา
Gaming 1 837 เกม | เล่น | ชนะ | ต่อสู้ | ใช้ | tower | clash | การ์ด | trophies | elixir
Behavior 1 837 เกม | เล่น | ชนะ | ต่อสู้ | ใช้ | tower | clash | การ์ด | trophies | elixir
peer 1 1067 ใช้ | สามารถ | ไฟล์ | การบ้าน | ett | นักศึกษา | celt | งาน | คำ | wordpress
text analysis 1 5109 คำ | word | cloud | ใช้ | บทความ | ข้อมูล | ถี่ | สามารถ | ระบบ | ง่าย
word cloud 1 5109 คำ | word | cloud | ใช้ | บทความ | ข้อมูล | ถี่ | สามารถ | ระบบ | ง่าย
contest 1 1271 ไทย | ประเทศ | พวก | เหรียญ | คน | น้อง | ชั้น | แข่งขัน | ตุ๊กตา | รัสเซีย
russia 1 1271 ไทย | ประเทศ | พวก | เหรียญ | คน | น้อง | ชั้น | แข่งขัน | ตุ๊กตา | รัสเซีย
news media 1 1271 ไทย | ประเทศ | พวก | เหรียญ | คน | น้อง | ชั้น | แข่งขัน | ตุ๊กตา | รัสเซีย
affective domain 1 491 ทัศนคติ | attitudes | towards | life | essence | อภิปราย | แตก | domain | technological | different
javascript 1 758 ไฟล์ | php | css | แก้ไข | แก้ | black | white | grayscale | bw | n_
usa 1 32 com | ท้า | us | department | education | กระ | ทรง | ศึกษาธิการ | usa | ประกาศ
VR 1 32 com | ท้า | us | department | education | กระ | ทรง | ศึกษาธิการ | usa | ประกาศ
future 1 32 com | ท้า | us | department | education | กระ | ทรง | ศึกษาธิการ | usa | ประกาศ
infographic 1 21 programming | programmers | carl | cheo | carlcheo | com
peer assessment 1 257 parameters | assessment | rater | peer | item | response | model | parameter | models | method
model 1 257 parameters | assessment | rater | peer | item | response | model | parameter | models | method
PISA 1 901 ประเทศ | กลุ่ม | คะแนน | วัด | pisa | เรื่อง | ระบบ | พื้นฐาน | โรงเรียน | ใช้
game 1 528 เกม | learning | based | game | ผู้เรียน | ช่วย | เล่น | เรียนรู้ | gbl | รู้
game based learning 1 528 เกม | learning | based | game | ผู้เรียน | ช่วย | เล่น | เรียนรู้ | gbl | รู้
edutopia 1 528 เกม | learning | based | game | ผู้เรียน | ช่วย | เล่น | เรียนรู้ | gbl | รู้
OMR 1 1405 ใช้ | ผม | สามารถ | ตรวจ | คำ | ระบบ | กระดาษ | ข้อ | ตอบ | ซอฟท์แวร์
Open Source 1 1405 ใช้ | ผม | สามารถ | ตรวจ | คำ | ระบบ | กระดาษ | ข้อ | ตอบ | ซอฟท์แวร์
software 1 1405 ใช้ | ผม | สามารถ | ตรวจ | คำ | ระบบ | กระดาษ | ข้อ | ตอบ | ซอฟท์แวร์
podcast 1 136 new | times | york | บทความ | classroom | took | google | podcast | e_ | ac
NYTimes 1 136 new | times | york | บทความ | classroom | took | google | podcast | e_ | ac
article 1 136 new | times | york | บทความ | classroom | took | google | podcast | e_ | ac
ssl 1 301 sudo | kmutt | letsencrypt | li | certbot | ac | apt | ใช้ | get | certificate
apache 1 301 sudo | kmutt | letsencrypt | li | certbot | ac | apt | ใช้ | get | certificate
ubuntu 1 301 sudo | kmutt | letsencrypt | li | certbot | ac | apt | ใช้ | get | certificate
covid 1 676 บุคลากร | ท่าน | คน | สถาบัน | เรียนรู้ | มหาวิทยาลัย | ผู้ | เวลา | ขั้นตอน | จำนวน
visual 1 999 สอน | ผู้เรียน | visual | งาน | นำ | thinking | ใช้ | ช่วย | ภาพ | เข้าใจ
learning style 1 674 learning | styles | amp | style | education | student | coffield | beliefs | instruction | s’
social media 1 1140 social | media | people | us | like | much | t’ | life | make | world
celt workshop 1 1707 เรียน | สอน | ผู้เรียน | เรียนรู้ | ทำ | สามารถ | ศึกษา | สร้าง | นำ | กลุ่ม
ipad 1 2308 แอป | สามารถ | หน้า | กด | เลือก | จอ | ต้องการ | ใช้ | บน | แตะ

Select an author:

Author #posts #words Top Words
เมตตา มงคลธีระเดช 114 88014 ผู้เรียน | เรียนรู้ | ใช้ | สามารถ | สอน | ทำ | เรียน | ผู้ | ประเมิน | กิจกรรม
ผนวกเดช สุวรรณทัต 48 47150 คำ | ใช้ | สามารถ | คน | ข้อมูล | งาน | ทำ | สอน | ระบบ | ผู้
สกล ธีระวรัญญู 22 7882 ใช้ | ทำ | สามารถ | คน | วัด | ข้อมูล | สถาบัน | เรียน | เรื่อง | สอน
ศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์ 14 5988 ทำ | คน | งาน | ผู้ | สี | บาท | นำ | พระ | ลูก | ใช้
สถาบันการเรียนรู้ มจธ. 10 6069 เรียนรู้ | ผู้ | ใช้ | คน | ผู้เรียน | มหาวิทยาลัย | วิจัย | index | งาน | mlgaaa
นันท์นภัส มหาวัตร 7 2359 เงิน | จ่าย | งาน | ค่า | ใช้ | อนุมัติ | เบิก | กรอก | เสนอ | ประเทศ
ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต 7 4325 ห้อง | ผู้ | เล่น | คน | วาด | ภาพ | ทำ | ใช้ | สามารถ | เกม
ประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์ 3 1413 เรียน | flipped | ห้อง | classroom | ทำ | สอน | ใช้ | sudo | บรรยาย | นักเรียน
คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ 2 505 เสียง | ผวน | พยางค์ | สอง | ยิ่ง | ตัวอย่าง | คำ | symmetry | รู้ | เกิด
เก็จแก้ว ธเนศวร 2 1677 เรียนรู้ | ใช้ | คน | กลุ่ม | เกม | เล่น | ทักษะ | สื่อ | ผู้ | ชนะ
พชรพร เจริญวินัย 2 2805 นักศึกษา | เรียนรู้ | engagement | ใช้ | เรียน | student | วัฒนธรรม | เกิด | ศึกษา | มหาวิทยาลัย
จันทิมา ปัทมธรรมกุล 1 1004 ถาม | คำ | รู้ | คิด | กระบวนการ | นักเรียน | มิติ | ใช้ | เรียนรู้ | ผู้เรียน
จิราภรณ์ วงษ์เกิด 1 1201 เรียนรู้ | บันทึก | เขียน | ผู้เรียน | เรียน | ผู้สอน | ใช้ | ตอบ | ความคิด | คำ
พลอยพชร ตันวรรณรักษ์ 1 76 infographics | รวบรวม | learning | active | เกี่ยว | เหล่า | เรียนรู้ | แหล่ง | ข้อมูล | อนาคต
ปัญชิกา ดียอดยิ่ง 1 1019 คณะ | อาจารย์ | สอน | เรียน | ประเมิน | เรียนรู้ | obe | ช่วย | แต่ละ | งาน
สุกัลยา ตันติวิศวรุจิ 1 292 คน | ปราโมทย์ | ชีวิต | คุณ | ทำ | สิ่ง | ทำงาน | ทำให้ | ผู้ | เล่า
สุภโชค ตันพิชัย 1 320 แฮ | อต | จุด | รี่ | เตอร์ | มด | พ่อ | เริ่มต้น | ตัว | สถานที่
ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง 1 591 สมอง | คลื่น | wave | หลับ | ใช้ | ถี่ | เรียนรู้ | เฮิรตซ์ | เคลื่อนไหว | ไฟฟ้า

Options

px
%