Latest News

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับโครงการ กิจกรรม และวิจัยในการทำงาน

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับโครงการ กิจกรรม และวิจัยในการทำงาน   สิ่งที่ได้เรียน...

Calendar

Related Links