Latest News

กิจกรรมสำหรับอาจารย์ หัวข้อ"เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น"

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร มจธ. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ New Learning Platform #6 รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "เทคนิคการจัดการภา...

Calendar

Related Links