คู่มือนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจ ขั้นตอนเพื่อการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-based Education, OBE) เพียงแค่ click ไปที่แต่ละจุดบนแผนที่ คุณจะได้พบข้อมูลและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ OBE ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำแต่ละขั้นตอน พร้อมด้วยคำตอบจาก Frequently Asked Questions (FAQs) ที่รวบรวมมาไว้ให้คุณเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ๆ ในที่เดียว ข้อมูลทั้งหมดมาจากการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยทีมพัฒนาการศึกษา มจธ. ด้วยความตั้งใจที่จะนำเสนอสาระสำคัญของการออกแบบหลักสูตร OBE ในแต่ละลำดับขั้น ให้เข้าใจง่ายและมีความถูกต้อง

หากคุณมีข้อสงสัย พบข้อผิดพลาด หรือมีคำแนะนำใดที่จะช่วยให้เราปรับปรุงจุดต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านช่องทางติดต่อที่

CELT TEAM --> Facebook : CELT KMUTT / LINE : @celtkmutt / โทร. 02-470-8385

EDS TEAM --> Website : www.eds.kmutt.ac.th/ / LINE : @036axpjg / ช่องทางการติดต่อรายบุคคล

ถ้าต้องการอ่านข้อมูลละเอียด สามารถอ่านได้ที่ curriculum guidebook (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่นี่

Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details Offer Details

แบบสอบถามหลังนำไปใช้

http://bit.ly/3v48iLd