ส่งการบ้านครั้งที่ 7

9ตำแหน่งบ้านจันทบุรี ดวงอาทิตย์อยู่ตรงหัวที่เวลา สิบสองนาฬิกา แปดนาที                                                                                                              วงเล็บเปิด พิมพ์ภาษ%e0%b9%85-%e0%b9%85-%e0%b9%85-%e0%b9%85-%e0%b9%85าอังกฤษไม่ได้ครับ วงเล็บปิด และส่งลิงค์ไม่่jได้ครับ