การบ้านครั้ง 7

ที่ตำแหน่งบ้านจังหวัดนครปฐม พบว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงศรีษะในเวลา ๑๒ นาฬิกา ๑๖ นาที ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
ซึ่งทำการคำนวณหาได้จากเว็บไซต์ http://www.suncalc.net/#/13.8199,100.0622,8/2016.09.14/16:17
โดยจะต้องกรอกตำแหน่งพิกัดที่เราต้องการทราบ และระบุเวลา

hw7