การบ้านครั้งที่ 7

 

 

 

hw7

ที่ตำแหน่งบ้าน :  เลขที่  55 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เวลาที่พระอาทิตย์ตรงศีรษะที่ตำแหน่งบ้าน อยู่ที่ช่วงเวลา 12.15 น.

ที่มา http://www.suncalc.net/#/13.9603,100.4506,17/2016.10.04/16:17