การบ้าน Week9

Q1. ให้คำนวณเวลาสุริยะและมุมชั่วโมง วันที่ 28 ก.ย. เวลา 10:00 น. ที่ตำแหน่งบ้านของแต่ละท่าน พร้อมกับหาค่ามุมอิละเวชั่น (Elevation angle, γ) และมุมอะซีมุท (Azimuth angle) Q2. ณ ตำแหน่งบ้านของท่าน จงหาว่าวันและเวลาใดที่ดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงหัวพอดี และ วันและเวลาใดที่ดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงสุริยะจะอยู่ต่ำที่สุดบนท้องฟ้า Q3. ให้คำนวณเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก วันที่ 28 ก.ย. ที่ตำแหน่งบ้านของแต่ละท่าน เปรียบเทียบกับข้อมูลใน Web