การบ้าน Week13 (Take home Exam)

Q1. ในวันที่ 26 ต.ค. ที่ตำแหน่งบ้านของตัวเอง ให้ประมาณค่าความเข้มรังสีอาทิตย์รายชั่วโมง บนพื้นหลังคาที่เอียง 15 องศา ที่หันไปทางทิศใต้ และ Q2. ให้วิจารณ์ วิธีการและผลการคำนวณของตัวเองว่า ค่าที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด และความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการคำนวณน่าจะมาจากสาเหตุใดได้บ้าง