การบ้านครั้งที่7(แก้ไข)

ณ.ตำแหน่งบ้านในจังหวัดนครปฐม วันที่พระอาทิตย์ตรงหัวพอดี มีทั้งหมด 2 วัน ใน 1 ปี คือ วันที่ 27 เมษายน เวลา 12.16 น. และวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 12.23 น. ที่มา : http://pveducation.org/pvcdrom/2-properties-sunlight/sun-position-calculator