สถาบันการพลศึกษา เยี่ยมชมศูนย์ CELT

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้ ต้อนรับคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เยี่ยมชมนิทรรศการ ศึกษาดูงานของศูนย์ CELT โดยได้รับความสนใจในด้านของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเรียนการสอน และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังได้เชิญเหล่าคณาจารย์เยี่ยมชม X- classroom และ science learning space ของ มจธ. อีกด้วย

13092103_999900623422451_2324732433302908852_n 13087430_999900870089093_8812810868222903384_n 13062504_999903326755514_5494118571520003958_n 13083095_999901150089065_2816361527616393061_n 13102669_999899933422520_3461878864987598880_n13096290_999900683422445_8444663199299969898_n

CoPs#26 เกมและการเรียนรู้

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 สถาบันการเรียนรู้ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชุมชนกระบวนกร มจธ. และสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ผ่านกระบวนการ Facilitate เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ณ.อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น14 ซึ่งกิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนกรมืออาชีพ CoPs#26 ในหัวข้อ เทคนิคกระบวนกรกับการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่ ได้เชิญ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด และทีม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเล่าประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ที่นำเกม มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ในห้องเรียนขนาดใหญ่ พร้อมทั้งนำเกมที่ใช้มาให้ผู้เข้าฟังได้ทดลองเล่น เพื่อให้ผู้เข้าฟังได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จากเกมที่แตกต่างจากการเรียนรู้แบบอื่นๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดซักถามจากผู้ที่สนใจ

cop26_1

12998232_1138928612826835_5895685424373792643_o 13029710_1138923102827386_7692969645036280892_o 13041015_1138928312826865_2923297166433152182_o 13047660_1138928322826864_4048370203278682789_o 13055909_1138929569493406_7850527260361267973_o 13064630_1138928772826819_7598443595127375036_o 13071761_1138929446160085_5797790164234560263_o

PLC#02 “Transformative Teacher” วันที่ 14 มีนาคม 2559

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน(CELT) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ Transformative Teacher โดยวิทยากร ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy Training Studio ศูนย์ CELT ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้

—————————————————–
สำรองที่นั่ง
http://bit.ly/1p3f9Bu
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)

เชิญชวนเข้าร่วมงาน CELT OPEN HOUSE ภายใต้ concept “TRANSFORMATIVE TEACHER TOWARDS KMUTT 3.0”

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effectiveness Learning and Teaching : CELT) เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงาน CELT OPEN HOUSE ภายใต้ concept “TRANSFORMATIVE TEACHER TOWARDS KMUTT 3.0” ในวันที่ 9 มีนาคม 2559

poster_details

 

กำหนดการงานเปิดบ้านศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน “Transformative Teacher”
วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16:00 น.
ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 14
ศูนย์สร้างเสริมการเรียนรู้และการสอน – Center for Effective Learning and Teaching (CELT)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

schedule

หมายเหตุ  ผู้ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้าน CELT ได้แก่  U-store by EITS Solution Co.,Ltd, สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี,C4ED Cluster

poster_speaker

อ่านรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ http://celt.li.kmutt.ac.th/openhouse

การพัฒนาการเรียนการสอน SCI & TECH

sci_tech-01

–> ทำไมต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน?
–> กระตุ้นอย่างไรให้เด็กอยากรู้?
–> Feedback ทันที ดีอย่างไร?
— คำถามที่เชิญชวนมาหาคำตอบร่วมกัน —
ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน(CELT) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาการเรียนการสอน SCI & TECH โดยวิทยากร ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy ศูนย์ CELT ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้
—————————————————–
สำรองที่นั่ง
http://bit.ly/1JbPXlA
ตั้งแต่วันนี้ – 27 มกราคม 2559
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)
—————————————————–
รับชม VDO best practice จาก ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข ได้ที่http://bit.ly/1SXOPUJ

ขอเชิญทุกท่านเข้าฟังการบรรยายสาธารณะ LI PSI Talk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ The Physics of Space-time

         สถาบันการเรียนรู้ขอเชิญทุกท่านเข้าฟังการบรรยายสาธารณะ LI PSI Talk ครั้งที่สาม ในหัวข้อ The Physics of Space-time เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไตน์
การบรรยายจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 14:00 – 15:30 น. ณ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
LI PSI Talk เป็นการบรรยายสาธารณะที่มีกรอบของหัวข้อของการบรรยายกว้างๆสามกรอบคือ Philosophy Science และ Innovation โดยผู้ฟังไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อบรรยายมาก่อน เพราะวิทยากร จะเลือกและย่อยเนื้อหาวิชาการให้สามารถเข้าใจได้ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย สถาบันการเรียนรู้จึงขอเชิญทุกคนที่มี ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร พนักงานสายสนับสนุน หรือแม้แต่พนักงานทำความสะอาด เข้าร่วมงานบรรยายสาธารณะครั้งนี้ เพราะเราเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.li.kmutt.ac.th
PSI3_Poster

Seymour Papert’s quotes

The role of the teacher is to create the conditions for invention rather than provide ready-made knowledge.

Read more at: http://www.azquotes.com/quote/535355

http://el.media.mit.edu/logo-foundation/resources/papers/pdf/computational_thinking.pdf

You can’t teach people everything they need to know. The best you can do is position them where they can find what they need to know when they need to know it.

Read more at: http://www.azquotes.com/quote/790450

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.97.924&rep=rep1&type=pdf

 

 

Randy Pausch Last Lecture: Achieving Your Childhood Dreams

Experience is what you get when you didn’t get what you wanted.

When you see yourself doing something badly and nobody’s bothering to tell you anymore, that’s a very bad place to be. Your critics are your ones telling you they still love you and care.

The brick walls are not there to keep us out. The brick walls are there to give us a chance to show how badly we want something.

http://www.cs.cmu.edu/~pausch/Randy/pauschlastlecturetranscript.pdf