โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการลงมือปฏิบัติและการฟัง บรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครบรอบ5 ปี จึงได้ จัดทำคู่มือกิจกรรม เพื่อรวบรวมกิจกรรม การทดลองจากหน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรม ให้กับผู้สนใจได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

คลิปวิดีโอ ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ทั้ง 5 ครั้ง

ครั้งที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=b4bWI7RTfhw
ครั้งที่ 2 รอบที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=ekvzFWgX99Y
ครั้งที่ 2 รอบที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=YFTZSJ5xuFY
ครั้งที่ 3
https://www.youtube.com/watch?v=luRGqZl-d7A
ครั้งที่ 4
https://www.youtube.com/watch?v=4RILHeDGJC0
ครั้งที่ 5
https://www.youtube.com/watch?v=x13slF29LnI

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://science.kmutt.ac.th/science/

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

วันที่ 11 กันยายน 2017 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.oo น.
ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

orange-register-button-final

register link: http://bit.ly/2x4YB4q

 

Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

from their research recently published in top journals in the field of Neuroscience including Nature, Science, Nature Neuroscience, PLOS Biology and The Journal of Neurosciencefrom their research recently published in top journals in the field of Neuroscience

Speaker

Dr. Jake Yates  – Research Fellow at University of Rochester, New York (PhD in Neuroscience, University of Texas at Austin)

research – https://scholar.google.com/citations?user=UJm-TkYAAAAJ&hl=en

website  – http://www.jake.vision/

Dr. Sirawaj Itthipuripat (Sean) – Research Fellow at Learning Institute, KMUTT (PhD in Neurosciences, University of California, San Diego)

research – https://scholar.google.com/citations?user=9_OqfXgAAAAJ&hl=en

website  – https://itthipuripat.weebly.com/

Program

September, 11, 2017  : Learning Institute, King Mongkut’s University of Technology Thonburi

01.30-02.00pm   Coffee Break & Registration

02.00-04.00pm   Seminar Starts: Research Presentation by Dr. Yates and  Dr. Itthipuripat

04.00-04.30pm   Question & Answer 


Contact person: Khun Metta, Learning Institute 024708385  email: metta.mon@kmutt.ac.th

poster v1 for web-01

งานแสดงผลงาน Make learning great again and again and again

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ (อาคาร CB2) สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน Make Learning Great, Again and Again and Again! เพื่อแสดงผลงานจากโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายสรุปผลโครงการโดย คุณผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัยในโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก รศ. ยืน ภู่วรวรรณ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ Imagining the Future Education and Disruptive Thinking in Education  โดยบรรยายให้เห็นถึงบทบาทของการศึกษาไทยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและอนาคต  นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังได้รับฟังการเสวนาแนวการเรียนรู้สำหรับคนไทย โดยร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตสื่อแนวใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ คุณแทนไท ประเสริฐกุลWitCast Podcast รายการคุยวิทย์ติดตลก พกไว้ฟังยามเปลี่ยวสมอง, คุณวัชรชัย มกรพันธุ์ admin ผู้อยู่เบื้องหลัง YouTube Channel ครูนกเล็ก และคุณสุปิติ บูรณวัฒนาโชค ผู้ก่อตั้ง Dek-D.com และ ProDev Square

ท่านสามารถชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/GdsmelewO0c

18556581_1735799256473098_4460928804661706208_o 18589002_1735802403139450_7588548499644718148_o 18556435_1735799216473102_726520307550642583_o 18491817_1735795939806763_3732606308789564842_o 18489646_1735798923139798_3238455649320715694_o 18491371_1735802239806133_8738042589172678591_o

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 3

กิจกรรมอบรมครั้งที่ 3 ในโครงการ FA 3.0 for KM จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง facilitator อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ทีมวิทยากรได้นำเสนอเทคนิคที่เรียกว่า World Café ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากบุคคลหลายๆคนที่มีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน มารวมกันจนเกิดปัญญาร่วม
โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทีมวิทยากรได้มอบโจทย์สำหรับผู้เข้าอบรม ให้วิเคราะห์ว่าการจัดกิจกรรมโครงการ FA 3.0 for KM ที่ผ่านมานั้น ได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง และมีเป้าหมายอย่างไร โดยกิจกรรม World Café ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่พลาดการอบรมในครั้งก่อนๆได้มีความรู้ในระดับเดียวกัน

18320621_1327958797283297_5023032059801703784_o 18402073_1327958137283363_4470720733456453990_o 18401870_1327958747283302_2487334857554582867_o 18358584_1327958140616696_8672954748405256240_o 18320688_1327958437283333_1767472436836867159_o

Problem-Based Learning by Dr. Matthew

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ศูนย์ CELT ร่วมกับฝ่ายพัฒนาการศึกษา C4ED จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “Problem-based learning in a blended learning environment” โดย Dr. Matthew Piscioneri (Lecturer in the School of Media, Film & Journalism at Monash University, Australia) มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และร่วมอภิปรายยามบ่าย ในหัวข้อ “Outcome based education: the implementation and experience” ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้

pblinble02 pblinble03 pblinble05 pblinble06pblinble07

ชมวิดีโอย้อนหลัง

ศูนย์ CELT เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม PLC.05 “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว”

ศูนย์ CELT ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรชาว มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม PLC ครั้งที่ 5 บรรยายในหัวข้อ “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ จากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมแชร์ประสบการณ์การสอนในรูปแบบ Active Learning พร้อมเปิดวงสนทนาสักถาม พูดคุย เปลี่ยนเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนร่วมกัน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/Hu98QeUbOvJpZEfo1

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)

PLC05 web

 

เทคนิคการถ่ายวิดีโอและภาพนิ่ง

การถ่ายทำ

การถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งมีเทคนิคที่คล้ายกัน แต่ละภาพหรือวีดีโอแต่ละชิ้นจึงมีรายละเอียดต่างๆมากมายประกอบอยู่ภายใน มีความหมายที่ผู้ถ่ายต้องการสื่อสารซ่อนเอาไว้ ตามข้อความที่ได้ยินเสมอว่า

“ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันคำ”

ดังนั้นภาพหรือวีดีโอที่สวย ล้วนมีการใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าปกติ ถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่า “จะถ่ายอะไรก็ได้ขึ้นกับจินตนาการ” ก็ไม่ผิดเสียทีเดียวเพราะการใช้จินตนาการจะทำให้ได้ภาพที่มีเอกลักษณ์ มีความแตกต่าง แต่การสร้างสื่อภาพที่ไม่ใส่ใจรายละเอียดอาจจะทำให้ภาพหรือวีดีโอที่ถ่ายมาดูไม่มีทิศทาง ไม่สื่อเป้าหมาย สื่อความหมายไม่ชัดเจน ไม่สวยงามน่าสนใจ ซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นที่ช่างภาพควรจะต้องคำนึง มีดังนี้

– การจัดองค์ประกอบ
– แสงและการจัดแสง
– วิธีควบคุมกล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ

ดังนั้นการลงทุนเวลาเพื่อใส่ใจรายละเอียดเสมอในขณะถ่ายทำ จะทำให้ได้งานที่ดี ง่ายในการสื่อสารผ่านภาพ มีความสวยงาม น่าสนใจ

การจัดองค์ประกอบภาพเบื้องต้น(Composition)
การถ่ายวีดีโอหรือถ่ายภาพนิ่งสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่ององค์ประกอบของภาพ Composition นี้ถือเป็นแนวทางจะทำให้ภาพสวยงาม สื่อสารได้ง่ายในความรู้สึกของผู้ดู Composition จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัตถุหลักและตำแหน่งที่จะปรากฏอยู่ในภาพเท่านั้น แต่หมายถึงการรวมกันของทุกๆ สิ่งทุกๆอย่างที่มองเห็นในภาพ ไม่ว่าจะเป็นฉากหลัง ฉากหน้า สี แสง กรอบ วัตถุประกอบเล็กๆ น้อยๆ ฯลฯ ถ้าทุกอย่างลงตัว ภาพที่นำมาใช้น่าสนใจ ดังนั้นสิ่งที่ช่างภาพส่วนมากนำมาใช้ในการจัดองค์ประกอบมีดังนี้

กฎสามส่วน (Rule of Thirds)
การแบ่งภาพในแนวนอนออกเป็นสามส่วนเท่าๆกัน ซึ่งเส้นแบ่งนี้มักจะใช้ในการวางวัตถุหลักลงในภาพหรือถ้าเป็นภาพวิว จะใช้สำหรับวางขอบฟ้า ฉากหน้า

composition1
composition2

Tip:
ถ้าเป็นการถ่ายภาพหรือวีดีโอบุคคลหรือการบรรยายจะใช้ศรีษะวางไว้ที่เส้นแบ่งดังกล่าวหรือใช้ระดับของดวงตาวางไว้ที่เส้นดังกล่าวในกรณีที่ถ่ายเจาะที่ใบหน้า

composition3
composition4
composition5

จุดตัดเก้าช่อง
ถ้าลากเส้นแบ่งแนวตั้งลงในเฟรมภาพจะเกิดจุดตัด 4 จุด  ซึ่งช่างภาพจะใช้วางวัตถุหลักลงไปในภาพ

composition6
composition7
composition8

Tip: ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพดิจิตอลจะมีจุดโฟกัสไว้ที่ตำแหน่งเดียวกันกับจุดวางวัตถุของหลักองค์ประกอบภาพเสมอเวลาถ่ายสามารถนำวัตถุหลักไปไว้ที่ตำแหน่งจุดโฟกัสได้เลย หรือมีกริด(Grid)มาให้เสมอถ้าเปิดใช้งานกริดจะสามารถจัดวางตามองค์ประกอบภาพดังกล่าวได้

composition9

Tip:
– การเลือกฉากที่ดี ไม่รกรุงรัง หรือมีสีสันสวยงาม เรียบง่าย เพื่อเน้นให้ตัวแบบโดดเด่นจากฉากหลังจะช่วยทำให้ได้ภาพที่สวยงาม เมื่อจะถ่ายภาพหรือวิดีโอถ้ามีเวลาหรือโอกาสควรเลือกฉากหลังก่อน หรือจัดฉากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายทำเสมอ
– ในการถ่ายวีดีโอหรือภาพนิ่งบุคคล เราไม่ควรวางตำแหน่งของศีรษะคนไว้ตำแหน่งตรงกลางของเฟรม เพราะจะทำให้องค์ประกอบของภาพขาดความสมดุลเนื่องจากมีพื้นที่ว่างมากเกินไประหว่างศีรษะของคนกับขอบบนของเฟรม
– เราควรเว้นที่ว่างด้านหน้าในทิศทางที่คนมองออกไป จะทำให้ภาพดูสบายตา ไม่อึดอัด และเป็นการสื่อความหมายว่าผู้พูดกำลังมองอะไรบางอย่างอยู่
– หลีกเลี่ยงการถ่ายวีดีโอบุคคลที่ตัดภาพตรงตำแหน่งข้อต่อต่างๆ เช่น ข้อเท้า หัวเข่า ข้อศอก
– ควรถ่ายภาพให้ขนานกับพื้น โดยเฉพาะภาพที่มีเส้นขอบฟ้าหรือเส้นขอบผนัง

– ขนาดของแต่ละช็อตจะสื่อความหมายที่แตกต่างกัน เรามาลองดูว่ามีช็อตแบบไหนบ้าง
Long Shot (LS) – เปิดเผยบรรยากาศของภาพอย่างกว้างๆ ให้เห็นว่าในบริเวณนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง มีการทำกิจกรรมอะไรอยู่
Medium Shot (MS) – การถ่ายวีดีโอคนตั้งแต่เอวขึ้นไป
Close-up Shot (CU) – การถ่ายวีดีโอคนตั้งแต่หน้าอกขึ้นไป เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของคนนั้นๆ
Big Close-up Shot (BCU) – การถ่ายวีดีโอคนตั้งแต่คางขึ้นไปจนถึงหน้าผาก เพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกของคนในภาพมากขึ้น
– เมื่อรู้กฏและกรอบแล้ว เราสามารถแหกกฏและกรอบนี้ได้เสมอ โดยคำนึงถึงความสมดุลของภาพ สัดส่วน เส้น รูปแบบ รูปร่าง การเคลื่อนไหว

ทดลองจัดองค์ประกอบภาพ
>> http://camerasim.com/apps/focus-frame-shoot/

ทดลองปรับการตั้งค่าการถ่ายภาพจากกล้อง DSLR >> http://camerasim.com/apps/original-camerasim/web/

สถาบันการพลศึกษา เยี่ยมชมศูนย์ CELT

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้ ต้อนรับคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เยี่ยมชมนิทรรศการ ศึกษาดูงานของศูนย์ CELT โดยได้รับความสนใจในด้านของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเรียนการสอน และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังได้เชิญเหล่าคณาจารย์เยี่ยมชม X- classroom และ science learning space ของ มจธ. อีกด้วย

13092103_999900623422451_2324732433302908852_n 13087430_999900870089093_8812810868222903384_n 13062504_999903326755514_5494118571520003958_n 13083095_999901150089065_2816361527616393061_n 13102669_999899933422520_3461878864987598880_n13096290_999900683422445_8444663199299969898_n

CoPs#26 เกมและการเรียนรู้

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 สถาบันการเรียนรู้ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชุมชนกระบวนกร มจธ. และสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ผ่านกระบวนการ Facilitate เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ณ.อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น14 ซึ่งกิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนกรมืออาชีพ CoPs#26 ในหัวข้อ เทคนิคกระบวนกรกับการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่ ได้เชิญ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด และทีม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเล่าประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ที่นำเกม มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ในห้องเรียนขนาดใหญ่ พร้อมทั้งนำเกมที่ใช้มาให้ผู้เข้าฟังได้ทดลองเล่น เพื่อให้ผู้เข้าฟังได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จากเกมที่แตกต่างจากการเรียนรู้แบบอื่นๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดซักถามจากผู้ที่สนใจ

cop26_1

12998232_1138928612826835_5895685424373792643_o 13029710_1138923102827386_7692969645036280892_o 13041015_1138928312826865_2923297166433152182_o 13047660_1138928322826864_4048370203278682789_o 13055909_1138929569493406_7850527260361267973_o 13064630_1138928772826819_7598443595127375036_o 13071761_1138929446160085_5797790164234560263_o

PLC#02 “Transformative Teacher” วันที่ 14 มีนาคม 2559

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน(CELT) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ Transformative Teacher โดยวิทยากร ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy Training Studio ศูนย์ CELT ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้

—————————————————–
สำรองที่นั่ง
http://bit.ly/1p3f9Bu
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)