ขอเชิญเข้าร่วม workshop “Everyone Can Create ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้” คู่มือสร้างสรรค์สื่อด้วย Application บนระบบ IOS

poster-web-02

ศูนย์ CELT ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “Everyone Can Create ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้” คู่มือการสอนวาดภาพ ดนตรี วิดีโอและการถ่ายภาพ เพื่อปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของนักเรียน ผ่านการใช้งาน Application ต่างๆ บนระบบปฏิบัติการ IOS โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจาก Com7 Apple Education & Enterprise ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13 มจธ.

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2CfuisL
รับจำนวนจำกัด! ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ ipad, iphone ในการสร้างสรรค์ผลงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพลอยพชร 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 2

visual-thinking-poster02

กลับมาอีกครั้ง……

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มจธ. สมัครเข้าร่วม workshop

คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 2
“กระบวนการออกแบบความคิด ที่จะช่วยสร้าง ‘วิธี’ คิดใหม่
ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ มากขึ้นไปด้วย”
เครื่องมือนี้เป็นการคิดและสื่อสารโดยใช้ภาพมาช่วยลำดับความคิดและร้อยเรียงเรื่องราวในการวางแผนการนำเสนอและเล่าเรื่อง

วิทยากร โดย คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์(มะโหนก) และทีมงาน
ผู้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Black Box)
นักคิดรุ่นใหม่ผู้คร่ำหวอดเรื่อง Visual Facilitation

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ.บางมด
ระหว่างเวลา 10.30 – 17.00 น.

**ผู้เข้าร่วม workshop ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเป็น แต่ขอให้มีทักษะในการจับประเด็นเป็นพื้นฐาน
**เตรียมเรื่องงานหรือแก่นของวิชาที่สอนมาเล่าภายใน 1 นาที

สมัคร ด่วน! รับจำนวนจำกัด
สมัครได้ที่ http://bit.ly/2SP9n6m
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.com

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมต้องสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มจธ. สมัครเข้าร่วม workshop ในหัวข้อ

คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking
“กระบวนการออกแบบความคิด ที่จะช่วยสร้าง ‘วิธี’ คิดใหม่
ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ มากขึ้นไปด้วย”

เครื่องมือนี้เป็นการคิดและสื่อสารโดยใช้ภาพมาช่วยลำดับความคิดและร้อยเรียงเรื่องราวในการวางแผนการนำเสนอและเล่าเรื่อง

วิทยากร โดย คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์(มะโหนก) และทีมงาน
ผู้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Black Box)
นักคิดรุ่นใหม่ผู้คร่ำหวอดเรื่อง Visual Facilitation

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. บางมด
ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น.

**ผู้เข้าร่วม workshop ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเป็น แต่ขอให้มีทักษะในการจับประเด็นเป็นพื้นฐาน

**สิ่งที่ต้องเตรียม
1. สมุดโน้ตและชุดปากกา
2. เรื่องราวที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับการสอน หรืองานที่ทำ ความยาวประมาณ 15 นาที

สมัคร ด่วน! รับจำนวนจำกัด
สมัครได้ที่ https://bit.ly/2PuYZ1U

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.comvisual-thinking-poster1

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการลงมือปฏิบัติและการฟัง บรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครบรอบ5 ปี จึงได้ จัดทำคู่มือกิจกรรม เพื่อรวบรวมกิจกรรม การทดลองจากหน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรม ให้กับผู้สนใจได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

คลิปวิดีโอ ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ทั้ง 5 ครั้ง

ครั้งที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=b4bWI7RTfhw
ครั้งที่ 2 รอบที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=ekvzFWgX99Y
ครั้งที่ 2 รอบที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=YFTZSJ5xuFY
ครั้งที่ 3
https://www.youtube.com/watch?v=luRGqZl-d7A
ครั้งที่ 4
https://www.youtube.com/watch?v=4RILHeDGJC0
ครั้งที่ 5
https://www.youtube.com/watch?v=x13slF29LnI

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://science.kmutt.ac.th/science/

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

วันที่ 11 กันยายน 2017 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.oo น.
ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

orange-register-button-final

register link: http://bit.ly/2x4YB4q

 

Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

from their research recently published in top journals in the field of Neuroscience including Nature, Science, Nature Neuroscience, PLOS Biology and The Journal of Neurosciencefrom their research recently published in top journals in the field of Neuroscience

Speaker

Dr. Jake Yates  – Research Fellow at University of Rochester, New York (PhD in Neuroscience, University of Texas at Austin)

research – https://scholar.google.com/citations?user=UJm-TkYAAAAJ&hl=en

website  – http://www.jake.vision/

Dr. Sirawaj Itthipuripat (Sean) – Research Fellow at Learning Institute, KMUTT (PhD in Neurosciences, University of California, San Diego)

research – https://scholar.google.com/citations?user=9_OqfXgAAAAJ&hl=en

website  – https://itthipuripat.weebly.com/

Program

September, 11, 2017  : Learning Institute, King Mongkut’s University of Technology Thonburi

01.30-02.00pm   Coffee Break & Registration

02.00-04.00pm   Seminar Starts: Research Presentation by Dr. Yates and  Dr. Itthipuripat

04.00-04.30pm   Question & Answer 


Contact person: Khun Metta, Learning Institute 024708385  email: metta.mon@kmutt.ac.th

poster v1 for web-01

งานแสดงผลงาน Make learning great again and again and again

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ (อาคาร CB2) สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน Make Learning Great, Again and Again and Again! เพื่อแสดงผลงานจากโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายสรุปผลโครงการโดย คุณผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัยในโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก รศ. ยืน ภู่วรวรรณ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ Imagining the Future Education and Disruptive Thinking in Education  โดยบรรยายให้เห็นถึงบทบาทของการศึกษาไทยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและอนาคต  นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังได้รับฟังการเสวนาแนวการเรียนรู้สำหรับคนไทย โดยร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตสื่อแนวใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ คุณแทนไท ประเสริฐกุลWitCast Podcast รายการคุยวิทย์ติดตลก พกไว้ฟังยามเปลี่ยวสมอง, คุณวัชรชัย มกรพันธุ์ admin ผู้อยู่เบื้องหลัง YouTube Channel ครูนกเล็ก และคุณสุปิติ บูรณวัฒนาโชค ผู้ก่อตั้ง Dek-D.com และ ProDev Square

ท่านสามารถชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/GdsmelewO0c

18556581_1735799256473098_4460928804661706208_o 18589002_1735802403139450_7588548499644718148_o 18556435_1735799216473102_726520307550642583_o 18491817_1735795939806763_3732606308789564842_o 18489646_1735798923139798_3238455649320715694_o 18491371_1735802239806133_8738042589172678591_o

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 3

กิจกรรมอบรมครั้งที่ 3 ในโครงการ FA 3.0 for KM จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง facilitator อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ทีมวิทยากรได้นำเสนอเทคนิคที่เรียกว่า World Café ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากบุคคลหลายๆคนที่มีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน มารวมกันจนเกิดปัญญาร่วม
โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทีมวิทยากรได้มอบโจทย์สำหรับผู้เข้าอบรม ให้วิเคราะห์ว่าการจัดกิจกรรมโครงการ FA 3.0 for KM ที่ผ่านมานั้น ได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง และมีเป้าหมายอย่างไร โดยกิจกรรม World Café ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่พลาดการอบรมในครั้งก่อนๆได้มีความรู้ในระดับเดียวกัน

18320621_1327958797283297_5023032059801703784_o 18402073_1327958137283363_4470720733456453990_o 18401870_1327958747283302_2487334857554582867_o 18358584_1327958140616696_8672954748405256240_o 18320688_1327958437283333_1767472436836867159_o

Problem-Based Learning by Dr. Matthew

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ศูนย์ CELT ร่วมกับฝ่ายพัฒนาการศึกษา C4ED จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “Problem-based learning in a blended learning environment” โดย Dr. Matthew Piscioneri (Lecturer in the School of Media, Film & Journalism at Monash University, Australia) มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และร่วมอภิปรายยามบ่าย ในหัวข้อ “Outcome based education: the implementation and experience” ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้

pblinble02 pblinble03 pblinble05 pblinble06pblinble07

ชมวิดีโอย้อนหลัง

ศูนย์ CELT เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม PLC.05 “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว”

ศูนย์ CELT ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรชาว มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม PLC ครั้งที่ 5 บรรยายในหัวข้อ “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ จากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมแชร์ประสบการณ์การสอนในรูปแบบ Active Learning พร้อมเปิดวงสนทนาสักถาม พูดคุย เปลี่ยนเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนร่วมกัน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/Hu98QeUbOvJpZEfo1

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)

PLC05 web

 

เทคนิคการถ่ายวิดีโอและภาพนิ่ง

การถ่ายทำ

การถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งมีเทคนิคที่คล้ายกัน แต่ละภาพหรือวีดีโอแต่ละชิ้นจึงมีรายละเอียดต่างๆมากมายประกอบอยู่ภายใน มีความหมายที่ผู้ถ่ายต้องการสื่อสารซ่อนเอาไว้ ตามข้อความที่ได้ยินเสมอว่า

“ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันคำ”

ดังนั้นภาพหรือวีดีโอที่สวย ล้วนมีการใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าปกติ ถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่า “จะถ่ายอะไรก็ได้ขึ้นกับจินตนาการ” ก็ไม่ผิดเสียทีเดียวเพราะการใช้จินตนาการจะทำให้ได้ภาพที่มีเอกลักษณ์ มีความแตกต่าง แต่การสร้างสื่อภาพที่ไม่ใส่ใจรายละเอียดอาจจะทำให้ภาพหรือวีดีโอที่ถ่ายมาดูไม่มีทิศทาง ไม่สื่อเป้าหมาย สื่อความหมายไม่ชัดเจน ไม่สวยงามน่าสนใจ ซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นที่ช่างภาพควรจะต้องคำนึง มีดังนี้

– การจัดองค์ประกอบ
– แสงและการจัดแสง
– วิธีควบคุมกล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ

ดังนั้นการลงทุนเวลาเพื่อใส่ใจรายละเอียดเสมอในขณะถ่ายทำ จะทำให้ได้งานที่ดี ง่ายในการสื่อสารผ่านภาพ มีความสวยงาม น่าสนใจ

การจัดองค์ประกอบภาพเบื้องต้น(Composition)
การถ่ายวีดีโอหรือถ่ายภาพนิ่งสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่ององค์ประกอบของภาพ Composition นี้ถือเป็นแนวทางจะทำให้ภาพสวยงาม สื่อสารได้ง่ายในความรู้สึกของผู้ดู Composition จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัตถุหลักและตำแหน่งที่จะปรากฏอยู่ในภาพเท่านั้น แต่หมายถึงการรวมกันของทุกๆ สิ่งทุกๆอย่างที่มองเห็นในภาพ ไม่ว่าจะเป็นฉากหลัง ฉากหน้า สี แสง กรอบ วัตถุประกอบเล็กๆ น้อยๆ ฯลฯ ถ้าทุกอย่างลงตัว ภาพที่นำมาใช้น่าสนใจ ดังนั้นสิ่งที่ช่างภาพส่วนมากนำมาใช้ในการจัดองค์ประกอบมีดังนี้

กฎสามส่วน (Rule of Thirds)
การแบ่งภาพในแนวนอนออกเป็นสามส่วนเท่าๆกัน ซึ่งเส้นแบ่งนี้มักจะใช้ในการวางวัตถุหลักลงในภาพหรือถ้าเป็นภาพวิว จะใช้สำหรับวางขอบฟ้า ฉากหน้า

composition1
composition2

Tip:
ถ้าเป็นการถ่ายภาพหรือวีดีโอบุคคลหรือการบรรยายจะใช้ศรีษะวางไว้ที่เส้นแบ่งดังกล่าวหรือใช้ระดับของดวงตาวางไว้ที่เส้นดังกล่าวในกรณีที่ถ่ายเจาะที่ใบหน้า

composition3
composition4
composition5

จุดตัดเก้าช่อง
ถ้าลากเส้นแบ่งแนวตั้งลงในเฟรมภาพจะเกิดจุดตัด 4 จุด  ซึ่งช่างภาพจะใช้วางวัตถุหลักลงไปในภาพ

composition6
composition7
composition8

Tip: ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพดิจิตอลจะมีจุดโฟกัสไว้ที่ตำแหน่งเดียวกันกับจุดวางวัตถุของหลักองค์ประกอบภาพเสมอเวลาถ่ายสามารถนำวัตถุหลักไปไว้ที่ตำแหน่งจุดโฟกัสได้เลย หรือมีกริด(Grid)มาให้เสมอถ้าเปิดใช้งานกริดจะสามารถจัดวางตามองค์ประกอบภาพดังกล่าวได้

composition9

Tip:
– การเลือกฉากที่ดี ไม่รกรุงรัง หรือมีสีสันสวยงาม เรียบง่าย เพื่อเน้นให้ตัวแบบโดดเด่นจากฉากหลังจะช่วยทำให้ได้ภาพที่สวยงาม เมื่อจะถ่ายภาพหรือวิดีโอถ้ามีเวลาหรือโอกาสควรเลือกฉากหลังก่อน หรือจัดฉากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายทำเสมอ
– ในการถ่ายวีดีโอหรือภาพนิ่งบุคคล เราไม่ควรวางตำแหน่งของศีรษะคนไว้ตำแหน่งตรงกลางของเฟรม เพราะจะทำให้องค์ประกอบของภาพขาดความสมดุลเนื่องจากมีพื้นที่ว่างมากเกินไประหว่างศีรษะของคนกับขอบบนของเฟรม
– เราควรเว้นที่ว่างด้านหน้าในทิศทางที่คนมองออกไป จะทำให้ภาพดูสบายตา ไม่อึดอัด และเป็นการสื่อความหมายว่าผู้พูดกำลังมองอะไรบางอย่างอยู่
– หลีกเลี่ยงการถ่ายวีดีโอบุคคลที่ตัดภาพตรงตำแหน่งข้อต่อต่างๆ เช่น ข้อเท้า หัวเข่า ข้อศอก
– ควรถ่ายภาพให้ขนานกับพื้น โดยเฉพาะภาพที่มีเส้นขอบฟ้าหรือเส้นขอบผนัง

– ขนาดของแต่ละช็อตจะสื่อความหมายที่แตกต่างกัน เรามาลองดูว่ามีช็อตแบบไหนบ้าง
Long Shot (LS) – เปิดเผยบรรยากาศของภาพอย่างกว้างๆ ให้เห็นว่าในบริเวณนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง มีการทำกิจกรรมอะไรอยู่
Medium Shot (MS) – การถ่ายวีดีโอคนตั้งแต่เอวขึ้นไป
Close-up Shot (CU) – การถ่ายวีดีโอคนตั้งแต่หน้าอกขึ้นไป เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของคนนั้นๆ
Big Close-up Shot (BCU) – การถ่ายวีดีโอคนตั้งแต่คางขึ้นไปจนถึงหน้าผาก เพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกของคนในภาพมากขึ้น
– เมื่อรู้กฏและกรอบแล้ว เราสามารถแหกกฏและกรอบนี้ได้เสมอ โดยคำนึงถึงความสมดุลของภาพ สัดส่วน เส้น รูปแบบ รูปร่าง การเคลื่อนไหว

ทดลองจัดองค์ประกอบภาพ
>> http://camerasim.com/apps/focus-frame-shoot/

ทดลองปรับการตั้งค่าการถ่ายภาพจากกล้อง DSLR >> http://camerasim.com/apps/original-camerasim/web/