ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubrics”

poster-01
สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubrics”
โดยวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ และ ผศ. ดร.ชนัตถ์ พูนเดช จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น.ณ Pedagogy Studio สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ 
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2LqtmId
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : KMUTTLearningPlatforms@gmail.com

กิจกรรม Outcome-Based Assessment workshop

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14

short URL หน้าเว็บนี้

http://bit.ly/2YCIpkF


เอกสารประกอบการอบรม

>>Measurement and Evaluation on LO-8 July 2019

>>Worksheet-for-courseDesign

>>การสร้างข้อสอบตามแนวPISA

>>a snapshot of assessment

>>Assessing chemlab

>>generic competence rubric

>>OBE WorkSheet CUPT

>>Tunning Competence-based learning Alfa Project


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

https://bit.ly/2MKADTZ


ภาพกิจกรรมการอบรม

CELT KMUTT Facebook Fanpage


ภาพกิจกรรมการอบรมและ comment งานจากวิทยากร (เข้าได้เฉพาะผู้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น)

ภาพกิจกรรมการอบรมและ comment งาน


Visual Note Taking

Paper.Aom’s Note.5 2

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Outcome-Based Assessment workshop

poster-01

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร มจธ. เข้าร่วม กิจกรรม Outcome-Based Assessment workshop กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้”
วิทยากร โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
– ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
– ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
– ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย Center of Integrated Science

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2YboJUS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : KMUTTLearningPlatforms@gmail.com

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ด้วยสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562  (ในเวลาราชการ) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (มูลนิธิไทยคม) ชั้น 13 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางจิราพรรณ เกียรติศิริ โทร. 02-4708392

เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
ใบสมัคร

กิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults

Short URL

http://bit.ly/2MEvVI2

Screen Shot 2019-06-11 at 11.28.09 AM

เอกสารประกอบกิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults

ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

1.ผศ.ดร.ปานจันทร์ ศรีจรูญ อาจารย์ประจำโครงการ I-ChEPs ผู้สอนกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับพนักงานของบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)


2.คุณเอกวัฒน์ นิธิไชโย Facilitator ด้านการสอนและวิเคราะห์บุคลิกภาพ (นพลักษณ์ : Enneagram) ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี จากโครงการ C-ChEPs บริษัท SCG chemical จำกัด (มหาชน)


3.คุณปาณิศา เลิศทหาร Facilitator ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนเชิงบูรณาการ Hard & Soft Skills กว่า 5 ปี  จากโครงการ C-Packaging บริษัท SCG Packaging จำกัด (มหาชน) 

download Slide : คุณปาณิศา เลิศทหาร


4.คุณระพิน เย็นใจดี บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด ศิษย์เก่าจากโครงการ C-Packaging รุ่นที่ 28


คลิปสัมภาษณ์ ศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และหัวหน้าโครงการ C-ChEPS, C-Packaging

คลิปสัมภาษณ์ ผศ.ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และหัวหน้าโครงการ I-ChEPs, PI-ChEPs, BI-ChEPs

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

https://bit.ly/2MKADTZ


สรุปกิจกรรมด้วย Visual Thinking

Paper.New Learning.3


ชมภาพกิจกรรมได้ที่ 

https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2249117758500725


คลิปกิจกรรมวันงาน 


learning adults poster-01

ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Everyone Can Create ครั้งที่ 2

poster web-01

ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Everyone Can Create ครั้งที่ 2

ด้วยศูนย์ Center for effective learning and teaching (CELT) ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการสร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม Everyone Can Create ในระบบปฏิบัติการ IOS ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างสื่อการสอนให้กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Com7 Apple Education & Enterprise กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30-16:30 น. ณ. ห้อง Meeting Room อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13

สามารถสำรองที่นั่งที่ http://bit.ly/2KemqMQ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณพลอยพชร เนกขัมพิทักษ์ เบอร์ติดต่อ 8385

อ่านบทความจากกิจกรรมครั้งที่ 1 ได้ที่ http://celt.li.kmutt.ac.th/km/index.php/every-one-can-create/

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults

learning adults poster-01

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มจธ. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา  Learning Platform for Working Adults

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากครูผู้สอน, Facilitator และศิษย์เก่าจากโครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ โดยวิทยากร ทั้ง 4  ท่าน ได้แก่

1.ผศ.ดร.ปานจันทร์ ศรีจรูญ อาจารย์ประจำโครงการ I-ChEPs ผู้สอนกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับพนักงานของบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)
2.คุณเอกวัฒน์ นิธิไชโย Facilitator ด้านการสอนและวิเคราะห์บุคลิกภาพ (นพลักษณ์ : Enneagram) ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี จากโครงการ C-ChEPs บริษัท SCG chemical จำกัด (มหาชน)
3.คุณปาณิศา เลิศทหาร Facilitator ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนเชิงบูรณาการ Hard & Soft Skills กว่า 5 ปี  จากโครงการ C-Packaging บริษัท SCG Packaging จำกัด (มหาชน) 
4.คุณระพิน เย็นใจดี บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด ศิษย์เก่าจากโครงการ C-Packaging รุ่นที่ 28

ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2Q3g2sJ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.com

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

สถาบันการเรียนรู้ มจธ.

ขอเชิญเข้าร่วม workshop “Everyone Can Create ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้” คู่มือสร้างสรรค์สื่อด้วย Application บนระบบ IOS

poster-web-02

ศูนย์ CELT ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “Everyone Can Create ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้” คู่มือการสอนวาดภาพ ดนตรี วิดีโอและการถ่ายภาพ เพื่อปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของนักเรียน ผ่านการใช้งาน Application ต่างๆ บนระบบปฏิบัติการ IOS โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจาก Com7 Apple Education & Enterprise ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13 มจธ.

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2CfuisL
รับจำนวนจำกัด! ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ ipad, iphone ในการสร้างสรรค์ผลงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพลอยพชร 02-470-8385

กิจกรรม New Learning Platforms ครั้งที่ 2 “ประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียน”

Short URL

http://bit.ly/2DoM3a0

new

เอกสารประกอบกิจกรรม New Learning Platforms ครั้งที่ 2

“ประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียน”

ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 .ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.


เปิดการเสวนา และเล่าวัตถุประสงค์การเสวนา

 Slide ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ


คณะวิทยาศาสตร์

ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ภาควิชาฟิสิกส์ และดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย Center of Integrated Science

Slide รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อเจตคติในวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

VDO สัมภาษณ์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล


คณะครุศาสตร์ฯ

ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Slide ศาสตร์การจัดการเรียนรู้กับวิจัยในชั้นเรียน

ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Slide การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเพิ่มพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการ์ดเสริมแรง


คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Slide Learning and Teaching Statics and Strength International Program in Civil Engineering, KMUTT


คณะศิลปศาสตร์

อ.สุรพล ธรรมร่มดี สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

Slide เหตุปัจจัยที่ทำให้อาจารย์ทำวิจัยในชั้นเรียน

นายวรรณชร ไชยเดช สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

Slide Classroom Research


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปประเด็นด้วย Visual

gutamate shared a drawing with you 2


ถามคำถามถึงวิทยากร

https://www.menti.com/


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม http://bit.ly/2FCYukF

new learning platform [Recovered] OK-01

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ SoTL ครั้งที่ 5

49864966_2122364954495646_7305394896938991616_n

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม การสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 5” ภายใต้หัวข้อหลัก “Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threats”

การสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 5” ภายใต้หัวข้อหลัก “Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threats” ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก่อเกิดประโยชน์ ด้านการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวมในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.sotl5.org ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม sotl5@kmitl.ac.th