ขอเชิญเข้าร่วม workshop “วาดเล่นให้เป็นรูป”

วาดเล่น-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร มจธ. เข้าร่วม workshop “วาดเล่นให้เป็นรูป” ฝึกทักษะการจับประเด็นและสื่อสารเป็นภาพ วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ และคณะ

ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2XXVusI

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubrics”

poster-01
สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubrics”
โดยวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ และ ผศ. ดร.ชนัตถ์ พูนเดช จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น.ณ Pedagogy Studio สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ 
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2LqtmId
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : KMUTTLearningPlatforms@gmail.com

กิจกรรม Outcome-Based Assessment workshop

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14

short URL หน้าเว็บนี้

http://bit.ly/2YCIpkF


เอกสารประกอบการอบรม

>>Measurement and Evaluation on LO-8 July 2019

>>Worksheet-for-courseDesign

>>การสร้างข้อสอบตามแนวPISA

>>a snapshot of assessment

>>Assessing chemlab

>>generic competence rubric

>>OBE WorkSheet CUPT

>>Tunning Competence-based learning Alfa Project


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

https://bit.ly/2MKADTZ


ภาพกิจกรรมการอบรม

CELT KMUTT Facebook Fanpage

วิดีโอย้อนหลัง


ภาพกิจกรรมการอบรมและ comment งานจากวิทยากร (เข้าได้เฉพาะผู้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น)

ภาพกิจกรรมการอบรมและ comment งาน


Visual Note Taking

 

Paper.New Learning.4