ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

วันที่ 11 กันยายน 2017 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.oo น.
ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

orange-register-button-final

register link: http://bit.ly/2x4YB4q

 

Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

from their research recently published in top journals in the field of Neuroscience including Nature, Science, Nature Neuroscience, PLOS Biology and The Journal of Neurosciencefrom their research recently published in top journals in the field of Neuroscience

Speaker

Dr. Jake Yates  – Research Fellow at University of Rochester, New York (PhD in Neuroscience, University of Texas at Austin)

research – https://scholar.google.com/citations?user=UJm-TkYAAAAJ&hl=en

website  – http://www.jake.vision/

Dr. Sirawaj Itthipuripat (Sean) – Research Fellow at Learning Institute, KMUTT (PhD in Neurosciences, University of California, San Diego)

research – https://scholar.google.com/citations?user=9_OqfXgAAAAJ&hl=en

website  – https://itthipuripat.weebly.com/

Program

September, 11, 2017  : Learning Institute, King Mongkut’s University of Technology Thonburi

01.30-02.00pm   Coffee Break & Registration

02.00-04.00pm   Seminar Starts: Research Presentation by Dr. Yates and  Dr. Itthipuripat

04.00-04.30pm   Question & Answer 


Contact person: Khun Metta, Learning Institute 024708385  email: metta.mon@kmutt.ac.th

poster v1 for web-01

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 5

กิจกรรมอบรมทักษะกระบวนกรภายใต้โครงการ FA 3.0 for ครั้งที่ 5 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง Facilitator ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และรูปแบบ/เทคนิคการจัดกิจกรรมระดมสมองที่เน้นความมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการบรรยายหลัก โดย คุณสุวรรณี วงค์จันทร์ กล่าวถึงเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์สภาพบริบททั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม หรือ SWOT เชื่อมโยงไปถึงการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างงานหรือกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

หลังจากนั้น ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการวิเคราะห์ SWOT จากโครงงานปัจจุบันของหน่วยงานตนเอง แล้วทำการเชื่อมโยงโครงงานนั้นๆไปถึง Roadmap2020,6+1 flagships และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

20622255_1416997815046061_5470528337731691317_n 20708040_1416997825046060_8310439511296515200_n 20621920_1416997965046046_7044243925934687922_n 20638512_1416996238379552_3529932547857933197_n

ท่านสามารถรับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PLC ครั้งที่ 8 หัวข้อ Active Learning Science Class

เรียน คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจทุกท่าน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Professional Learning Community (PLC) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Active Learning Science Class โดยร่วมสนทนาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนกับ อาจารย์อภิดลน์ เจริญอักษร จากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2rSD9Jt

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพลอยพชร โทร.8383

poster01

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PSI Talk ครั้งที่ 5 หัวข้อ Cyber Security in the Advent of Quantum Computer

เรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังงานบรรยายสาธารณะในโครงการ PSI Talk ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง Cyber Security in the Advent of Quantum Computer ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง CB2406 อาคารเรียนรวม 2

วิทยากรโดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านความมั่นคงปลอดภัย บริษัท จีเอเบิล จำกัด และ ที่ปรึกษาเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง จาก มจธ ราชบุรี/คณะวิทยาศาสตร์
เนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการเข้ารหัสลับและความสำคัญของการเข้ารหัสลับในชีวิตประจำวัน รวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในศตวรรษที่ 21 เมื่อมีการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ขึ้นมา

ทั้งนี้การบรรยายสาธารณะ PSI Talk จัดโดยสถาบันการเรียนรู้ (LI) ที่มีกรอบของหัวข้อการบรรยายกว้างๆสามกรอบ คือ Philosophy Science Innovation

กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ท่านสามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้ทันที

Poster_PSITalk5

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PSI Talk ครั้งที่ 4 หัวข้อ The Engineering of Computer

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้!! กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ The Engineering of Computer ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง CB 2406 อาคารเรียนรวมสอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 13:00 – 14:30 น.

โครงการ LI PSI Talk เป็นโครงการภายใต้สถาบันการเรียนรู้ ซึ่งจะนำความรู้ต่างๆในหัวข้อหลักสามหัวข้อ (ได้แก่ Philosophy, Science, และ Innovation) มาย่อยให้เข้าถึงได้ง่ายโดยคนทั่วไป และเล่าให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยฟัง เพื่อเป็นการสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 (ครั้งแรกนับเป็นครั้งที่ 0) และได้รับเกียรติจาก นายราชวิชช์ สโรชวิกสิต นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ดร.ธนภัทร์ ดีสุวรรณ อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้ มาร่วมถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความคิดในมุมมองต่างๆ ที่น่าสนใจ

ท่านสามารถพบกับเราในวันงานได้เลย ไม่มีการจำกัดที่นั่ง ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 😊

Poster_PSITalk4-mini

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) ร่วมกับ ชุมชนกระบวนกร มจธ. ได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะกระบวนกรภายใต้โครงการ FA 3.0 for KM ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง facilitator อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 โดยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล เริ่มต้นด้วยกิจกรรม “Happy Work” ความสุขในที่ทำงาน ทีมกระบวนกรได้มอบโจทย์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมลองวิเคราะห์ว่าสิ่งใดที่ทำให้เราอยากตื่นมาทำงานที่ มจธ. ในทุกๆวัน หลังจากนั้นได้จับกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยระหว่างดำเนินกิจกรรมนั้น ดร.กลางใจ สิทธิถาวร และทีมงาน ได้ทำการเก็บข้อมูลจากกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม “Happy Work” ความสุขในที่ทำงาน ดร.กลางใจ สิทธิถาวร ได้ถ่ายทอดเทคนิคการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล นำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกิจกรรมมานำเสนอในรูปแบบของกราฟ รูปภาพ ตัวเลข ที่มีความน่าสนใจ หลังจากนั้น นำเสนอแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่จะช่วยให้การวิเคราะห์และสรุปผลนั้นเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น อาทิ Bluemix, Canva, Venngage ฯลฯ
IMG_0126

IMG_0131

IMG_0136

IMG_0097

IMG_0099

IMG_0101

IMG_0109

IMG_0124

งานแสดงผลงาน Make learning great again and again and again

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ (อาคาร CB2) สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน Make Learning Great, Again and Again and Again! เพื่อแสดงผลงานจากโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายสรุปผลโครงการโดย คุณผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัยในโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก รศ. ยืน ภู่วรวรรณ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ Imagining the Future Education and Disruptive Thinking in Education  โดยบรรยายให้เห็นถึงบทบาทของการศึกษาไทยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและอนาคต  นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังได้รับฟังการเสวนาแนวการเรียนรู้สำหรับคนไทย โดยร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตสื่อแนวใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ คุณแทนไท ประเสริฐกุลWitCast Podcast รายการคุยวิทย์ติดตลก พกไว้ฟังยามเปลี่ยวสมอง, คุณวัชรชัย มกรพันธุ์ admin ผู้อยู่เบื้องหลัง YouTube Channel ครูนกเล็ก และคุณสุปิติ บูรณวัฒนาโชค ผู้ก่อตั้ง Dek-D.com และ ProDev Square

ท่านสามารถชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/GdsmelewO0c

18556581_1735799256473098_4460928804661706208_o 18589002_1735802403139450_7588548499644718148_o 18556435_1735799216473102_726520307550642583_o 18491817_1735795939806763_3732606308789564842_o 18489646_1735798923139798_3238455649320715694_o 18491371_1735802239806133_8738042589172678591_o

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 3

กิจกรรมอบรมครั้งที่ 3 ในโครงการ FA 3.0 for KM จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง facilitator อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ทีมวิทยากรได้นำเสนอเทคนิคที่เรียกว่า World Café ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากบุคคลหลายๆคนที่มีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน มารวมกันจนเกิดปัญญาร่วม
โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทีมวิทยากรได้มอบโจทย์สำหรับผู้เข้าอบรม ให้วิเคราะห์ว่าการจัดกิจกรรมโครงการ FA 3.0 for KM ที่ผ่านมานั้น ได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง และมีเป้าหมายอย่างไร โดยกิจกรรม World Café ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่พลาดการอบรมในครั้งก่อนๆได้มีความรู้ในระดับเดียวกัน

18320621_1327958797283297_5023032059801703784_o 18402073_1327958137283363_4470720733456453990_o 18401870_1327958747283302_2487334857554582867_o 18358584_1327958140616696_8672954748405256240_o 18320688_1327958437283333_1767472436836867159_o

ขอเชิญร่วมงาน Make learning great again and again and again

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น.
ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ (อาคาร CB2) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง

YouTube live สถาบันการเรียนรู้: https://youtu.be/3ZUYQ0jkC20

YouTube live KMUTT: https://youtu.be/GdsmelewO0c


สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดงาน

Make Learning Great, Again and Again and Again! 

เพื่อแสดงผลงานจากโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่

เนื้อหาประกอบด้วย กรณีศึกษารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ พฤติกรรมและความต้องการการเรียนรู้ของคนไทยรุ่นใหม่ รวมถึงแนวโน้มความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนไทยในอนาคต โดยมีกรณีศึกษาจากplatform การเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ Massive Open Online Courses (MOOCs), YouTube, Social Media, Computer Game, audiobook และ podcast

วันเวลาดำเนินงาน:

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.30 น.

สถานที่:

ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มเป้าหมาย:

อาจารย์ ครู นักการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ หน่วยพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงผู้สนใจ จำนวน 100 คน

กำหนดการ:

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ช่วงเวลา กิจกรรม
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 10.00 น. บรรยายพิเศษจาก รศ. ยืน ภู่วรวรรณ หัวข้อ
Imagining the Future Education and Disruptive Thinking in Education
10.00 น. – 11.30 น. บรรยายสรุปผลการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่
11.30 น. – 12.30 น. เสวนาแนวการเรียนรู้สำหรับคนไทย โดยผู้ผลิตสื่อแนวใหม่

  • คุณแทนไท ประเสริฐกุล
    WitCast Podcast รายการคุยวิทย์ติดตลก พกไว้ฟังยามเปลี่ยวสมอง
  • คุณสุปิติ บูรณวัฒนาโชค
    ผู้ก่อตั้ง Dek-D.com และ ProDev Square

แผนผังการเดินทาง:

18235740_10101439240607129_1638980884_o

>>อ่านการ์ตูนบุญจด บุญจืด
Screenshot (195)https://www.facebook.com/celtkmutt/

boonjeed


credits: Register button from http://www.lpnc.org/2015_lpnc_annual_convention

PLC.07″The scrutiny of my two failures in education”

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ CELT ได้จัดกิจกรรม Professional Learning Community (PLC) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “The scrutiny of my two failures in education” โดยอาจารย์ชนิกานต์ได้นำประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนตลอด 2 ปี ที่นำไปปรับใช้ในรายวิชาของอาจารย์ มาวิเคราะห์ถึงมุมมองความสำเร็จ ความล้มเหลว และผลตอบรับจากนักศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

IMG_9926 IMG_9938 IMG_9943 IMG_9945 IMG_9948 IMG_9954 IMG_9955