ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions วันที่ 11 กันยายน 2017 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.oo น. ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี register link: http://bit.ly/2x4YB4q   Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions from their research recently published in top journals in the field of Neuroscience including Nature, Science, N...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PSI Talk ครั้งที่ 4 หัวข้อ The Engineering of Computer

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้!! กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ The Engineering of Computer ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง CB 2406 อาคารเรียนรวมสอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 13:00 - 14:30 น. โครงการ LI PSI Talk เป็...

Read More

งานแสดงผลงาน Make learning great again and again and again

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ (อาคาร CB2) สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน Make Learning Great, Again and Again and Again! เพื่อแสดงผลงานจากโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบก...

Read More

ขอเชิญร่วมงาน Make learning great again and again and again

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 - 12:30 น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ (อาคาร CB2)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube live สถาบันการเรียนรู้: https://youtu.be/3ZUYQ0jkC20 YouTube live KMUTT: https://youtu.be/GdsmelewO0c สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...

Read More

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 2

กิจกรรมอบรมครั้งที่ 2 ในโครงการ FA 3.0 for KM จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้อง facilitator อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. ที่ผ่านมา เริ่มต้นด้วยการนำเสนอและทบทวนกิจกรรมปรับท่าที เพื่อกระตุ้นให้เกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ กิจกรรมหลักๆในวันนี้...

Read More