บทบาทของครูในยุคของการเรียนออนไลน์

Print Friendly

ครูควรจะมีบทบาทอย่างไรในการเรียนออนไลน์

ประเด็นสำคัญ

 1. Blended/Hybrid Learning ทำให้บทบาทของครูยังต้องมีอยู่
  (มีเนื้อหาที่ถ่ายทอดออนไลน์อย่างน้อย 30% แต่ไม่เกิน 80%)

  1. 35.6% of academic leaders มองว่า blended learning ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีกว่า face to face (2015)
  2. 17% of academic leaders มองว่า online learning ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีกว่า face to face (2015)
  3. > 50% of academic leaders มองว่า online learning ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เท่ากับ face to face (2015)
  4. 42.3% ของ academic leaders มองว่า blended learning ให้คำมั่นสัญญาได้มากกว่า (“offer more promise”) มากกว่า online only
   โดยมีเพียง 12.1% ที่ไม่เห็นด้วย
 2. Success Factors ของ MOOCs หลายข้อ ยังคงขึ้นกับครู
  1. การมี personal mentor ช่วยแนะนำ ตอบคำถาม ตรวจการบ้าน
  2. การมีห้องสนทนา ที่ผู้สอนร่วมพูดคุยและกระตุ้นการสนทนา
  3. การปรับแต่ง (customization) ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
  4. การ nudge & active support
  5. การยกตัวอย่างให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น
 3. rockstar teacher
  1. Early rockstars with 100k+ students: Peter Norvig, Sebastian Thrun, Andrew Ng
  2. scandals: Walter Lewin
  3. Thailand: อ.อุ๊ อ.สมศรี
  4. อย่าพยายามแข่งกับครูที่เก่งระดับโลก ในทุกวิชา แต่อาจจะแข่งได้บางวิชา
  5. ระวังเรื่องการโน้มน้าวจิตใจ การครอบคลุมทางวัฒนธรรม
 4. co-participant in cMOOCs
  1. cMOOcs = Connectivist MOOCs: know what, how -> know where
  2. เข้าร่วมใน forums
  3. เรียนไปพร้อมกับผู้เรียน และช่วย guide จากประสบการณ์ที่สูงกว่า
 5. mentor
  1. ระบบ learning analytics ช่วยให้ mentor เข้าใจผู้เรียนมากขึ้น
  2. Uberization of education: ระบบพี่เลี้ยงที่สลับมือกันได้
 6. automated
  1. ระบบช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงอัตโนมัติ (risk trigger)
  2. จัดกลุ่มผู้เรียน
  3. วิเคราะห์เครือข่ายสังคม
  4. ระบบ Chatbot ช่วยทำหน้าที่ TA (เช่น IBM Watson)

 

References

 1. Online Report Card US Distance Education http://www.studyportals.com/intelligence/online-report-card-us-distance
 2. Allen, I. E., and J. Seaman. “Online Report Card – Tracking Online Education in the United States, 2015.” Newburyport, MA: Online Learning Consortium (2015). http://onlinelearningconsortium.org/read/online-report-card-tracking-online-education-united-states-2015/
 3. รายงานโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ OKMD ร่วมกับ มจธ.
 4. Hood, Nina, and Allison Littlejohn. “Quality in MOOCs: Surveying the Terrain.” (2016).
 5. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age [2004] http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm (3902 citations)
 6. Hood, Nina, and Allison Littlejohn. “Quality in MOOCs: Surveying the Terrain.” (2016).