51wgwm1asrl

หนังสือน่าสนใจ The Honest Truth About Dishonesty

Print Friendly

The Honest Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone–Especially Ourselves
by Dan Ariely

Book on Amazon: http://a.co/bVvomtc


ประเด็นที่น่าสนใจ (คร่าวๆ)

 • annoyed people cheat more
  • ถ้าผู้วิจัยรับโทรศัพท์ระหว่างการทดลอง subject จะโกงมากขึ้น
 • มนุษย์ทุกคนโกงจนถึงระดับที่ยังสามารถรู้สึกถึงภาพพจน์ที่ดีของตนเองได้
  • People balance two things:
   • benefit from “cheating a little”
   • seeing ourselves as good people
 • มนุษย์ทุกคนโกงได้มากกว่านี้อีกเยอะ แต่มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราตัดสินใจไม่โกง
 • มีบางคนที่ไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็จะไม่โกง
 • Reset ritual:
  • มีความสำคัญต่อการบริหารความโกง เพราะทำให้คนรู้สึกว่าสามารถเริ่มใหม่ได้โดยไม่ต้องมัวรู้สึกผิดกับการกระทำเก่าๆ
  • เช่น
   • การสารภาพบาป?
   • การรับศีล?
   • new year resolution?
   • การตั้งใจว่าจะเริ่ม diet ใหม่ วันจันทร์หน้า?
  •  แต่การนำมาใช้ในองค์กร ยังทำได้ยาก (ถ้าทำไม่ดีอาจทำให้คน annoy)
 • หลายครั้งที่เราตั้งกระบวนการขึ้นมาเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่าง เรามักมีบทสรุปที่ต้องการอยู่แล้วในใจ แต่เราต้องการกระบวนการเพียงเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับข้อสรุป
  • เช่น แบบสอบถามเพื่อแนะนำการซื้อรถ: ผู้ใช้ตอบคำถามหลายๆ ข้อ แล้วระบบจะแนะนำว่าควรซื้อรถรุ่นใด ถ้าผลที่ได้ไม่ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ ผู้ใช้มักจะกดย้อนกลับไปตอบคำถามใหม่ เพื่อให้ได้คำแนะนำที่ตนเองต้องการ
  • การสร้างกระบวนการซับซ้อนในองค์กรเพื่อหาข้อสรุปที่ต้องการอยู่แล้ว เป็นการเสียเวลาเปล่า
 • self image ส่งผลต่อการโกง
  • คนที่มองตนเองว่าเป็นคนโกง มีโอกาสโกงมากขึ้น
  • ต.ย. การทดลองให้ subject ใส่แว่นกันแดด
   • ถ้าเราบอก subject ว่านี่เป็นของแท้ เขาจะไม่โกงมากนัก
   • ถ้าเราบอก subject ว่านี่เป็นของปลอม เขาจะโกงมากขึ้น
   • ไรฟะ!!!?
 • peer pressure มีผลต่อการโกง
  • ถ้าเราอยู่ในที่ที่มีแต่คนโกงเล็กโกงน้อย เราจะมีโอกาสโกงมากขึ้น
  • ต.ย. Enron!
  • ไม่ควรให้อภัยการโกงเล็กน้อย ควรมีบทลงโทษทันที
  • Experiment: ทำแบบฝึกหัดแล้วให้เงินตามจำนวนข้อที่ทำได้, self graded
   • หน้าม้า โกงข้อสอบ (finished impossibly fast) -> คนอื่นโกงมากขึ้น
    2 explanations

    • Cheaters get away easily.
    • In our society, it’s ok, socially, to do this.
   • แต่ถ้าหน้าม้าแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่น -> คนอื่นโกงน้อยลง
 • quantifying dishonesty
  • solve math problems. shred papers. claim reward. fake shredder.
  • on overage: people solved 4, claimed 6
  • a lot of little cheaters (low sd?)
 • 35,000 people in the experiments
  • 20 big cheaters stole $250
  • 25,000 little cheaters stole $50,000
 • SMOC: Simple Model of Crime
  • Considers 3 things
   • benefit from cheating
   • chance of getting caught
   • severity of punishment
  • Arguments against SMOC
   • Death penalty doesn’t reduce crime.
   • We have a lot of chances to steal but we don’t!
 • Rationalisation
  • Everybody like me is doing it.
  • They deserved it.
  • I’m anonymous (I’m part of a crowd.)
  • I’m not actually “stealing” anything, e.g. illegal downloads.
   • also, musicians want music to be heard
   • i won’t buy otherwise
  • lack of personal relationship
  • Identifiable Victim Effect
   • If it hurts someone in particular, you feel the effect.
   • If it hurts lots of people, you don’t feel it.
  • psychological distance to action
   • longer distance -> more cheating
   • Experiment: Subject claims tokens instead of money -> more cheating (200%!)
   • increasing distances: cash, credit card, stock, stock options, derivatives
 • Experiment: 5 mins for $5. Gave them $9.
  • about 50% of people in Boston gave $4 back.
  • 12-sec annoying phone call -> 14% of people gave back.
 • Anti-rationalisation strategies
  • Remind people of their own morality
   • 10 Commandments
    • Experiment: ask 500 students to recall them -> nobody can -> but nobody cheat!
    • no effect on ability to recall
    • works with atheist
   • Experiment: Sign first, then write odometer reading -> cheat less (by 15%)
 • Repeated chances
  • pattern: cheat a little -> switch -> cheat 100%
  • What The Hell Effect!  (เมื่อเป็นคนซื่อสัตย์ 100% ไม่ได้ ก็ช่างแม่งซะเลยละกัน)
 • Cultural differences
  • Tried USA, Israel, Italy, Germany, China, Turkey, Columbia
  • Culture doesn’t change people across domains.
   • All experiments still hold because they are abstract and novel situations.
  • Culture changes people domain-by-domain. e.g.
   • cheating in schools is ok
   • bribing the police is ok
   • illegal download is ok
  • Bankers cheat more than politicians. (2x)
   • money domain
   • junior politicians (congressional staffers)

Videos

Very good talk at TAM

Ted Talk


The Author