Screenshot 2019-04-28 15.04.42

การออกแบบกิจกรรมอบรมครู: การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล

งานอบรมครูหัวข้อ: การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล สำหรับครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Beyond Suite กรุงเทพมหานคร วิทยากร ผศ. ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ ดร. สุพร พงษ์นุ่มกุล ผนวกเดช สุวรรณทัต ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต เมตตา มงคลธีระเดช ศุเรนทร์ ฐปนางกูร หลักการออกแบบกิจกรรม ได้รับโจทย์ให้ออกแบบโปรแกรมอบรม 1 วันให้กับคุณครูจำนวนประมาณ 100 ท่าน เป็นคุณครูที่บรรจุเข้าทำงานแล้วประมาณ 1 – 2 ปี (อายุประมาณ 20 ต้นๆ) ซึ่งครูกลุ่มนี้เคยได้รับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพฯ ปัจจุบันทำงานอยู่ตามท้องที่ต่างๆ ของประเทศไทยในทุกภาค โดยเฉพาะพื้นที่ชนบท ห่างไกล และชายแดน  บางโรงเรียนสามารถใช้ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตได้จำกัด เช่น ไฟติดๆ ดับๆ แล้วแต่สภาพแสงแดดและการทำงานของ solar…

50975170_2235101676554702_2844809186649309184_o

หนังสือวิทยาการคำนวณ #โป้งก้อยอิ่ม ของ สสวท. ระดับประถมศึกษา

http://pongkoi.im แนะนำหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ออนไลน์ คลิกที่นี่ ที่มาของภาพ: facebook.com/oho.ipst/ รายชื่อบท และสิ่งที่สอนในแต่ละบท หมายเหตุ: ชื่อบทคือชื่อบทจริงๆ ส่วนสิ่งที่สอนเป็นการตีความอย่างไม่เป็นทางการ ตุ๊กตาแม่ลูกดก  ช่วยโป้ง ก้อย เรียงตุ๊กตาให้เป็นระเบียบ โดยใช้ selection sort หัดเขียน algorithm ด้วย pseudocode (รหัสลำลอง) และ flow chart (ผังงาน) ชิม ชอป แชะ คุณย่าพา #โป้งก้อยอิ่ม ไปเที่ยวตลาดน้ำ เรียนรู้มารยาทการสื่อสารด้วยอีเมล การใช้โทรศัพท์ เส้นทางเดิน เหนือเรือนยอดไม้ โป้ง ก้อย เดินทางไปธุระที่เชียงใหม่ พบคนตกทุกข์ได้ยาก จึงนำความรู้เข้าช่วยเหลือ เรียนรู้…

Enrichment Program for Teachers

โครงการ  “เส้นทางวิชาชีพครูก้าวหน้า”  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชื่อชั่วคราว)

iammock.com/yes

iammock.com/yes โปรดคลิกที่กิจกรรมอบรมที่ท่านสนใจ   workshop วิทยาการคำนวณ​ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ  

บทบาทของครูในยุคของการเรียนออนไลน์

ครูควรจะมีบทบาทอย่างไรในการเรียนออนไลน์ ประเด็นสำคัญ Blended/Hybrid Learning ทำให้บทบาทของครูยังต้องมีอยู่ (มีเนื้อหาที่ถ่ายทอดออนไลน์อย่างน้อย 30% แต่ไม่เกิน 80%) 35.6% of academic leaders มองว่า blended learning ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีกว่า face to face (2015) 17% of academic leaders มองว่า online learning ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีกว่า face to face (2015) > 50% of academic leaders มองว่า online learning ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เท่ากับ face to face (2015) 42.3% ของ academic leaders มองว่า blended learning ให้คำมั่นสัญญาได้มากกว่า (“offer more promise”) มากกว่า online only โดยมีเพียง 12.1% ที่ไม่เห็นด้วย…

Screenshot 2018-03-14 20.23.34

คนรุ่นใหม่ ไม่สนใจปริญญา

ทดสอบสมมติฐาน: “คนรุ่นใหม่ ไม่สนใจปริญญา แต่สนใจหางานทำ” ลองมาดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานนี้กัน Nanodegree by Udacity https://www.udacity.com/nanodegree สร้างความพร้อมในการทำงานได้ภายใน 6 – 9 เดือน มีบริษัทร่วมสร้างหลักสูตร มีงานรองรับ มีค่าประมาณของเงินเดือน Education to Employment: Designing a System that Works Mona Mourshed, Diana Farrell, and Dominic Barton McKinsey Center for Government | December 2012 | 213 citations | file: education to employment_final https://npeac.memberclicks.net/assets/education%20to%20employment_final.pdf 100 education to employment initiatives in 25 countries,…

Learning Resource: เพลงคุกกี้เสี่ยงทาย

Learning Resource: เพลงคุกกี้เสี่ยงทาย Official MV ของ คุกกี้เสี่ยงทาย เต้นกัน 16 คน ดูแล้วมึน ตาลายเลยครับ (age range: 14 – 24) เสียงร้องช้าๆ ชัดๆ คลอเสียงเปียโน คนร้องเพลงชื่อ โมบาย (น่าจะอายุ 15-16) คนเล่นเปียโนชื่อ แก้ว (อายุ 24) มีอาชีพเป็นครูสอนเปียโน คุกกี้เสี่ยงทายแบบช้าลงเป็น 0.5 เท่า (เหมาะกับการฝึกเต้น) หลานๆ สองคนนี้ ชื่อมิวสิก (อายุ 16) และเจนนิษฐ์ (อายุ 17) ครับ

Screenshot 2018-01-21 12.59.17

เฌอปราง BNK48 กับ ICT Literacy

“… มีข้อมูลกางรอบตัว แล้วเอาข้อมูลมาทำอะไรบางอย่าง อันนั้นเฌอสนุกมากกว่าการที่มาเต้น แต่ถ้าให้เลือกว่าให้นั่งท่องหนังสือกับมาเต้น เฌอเลือกเต้นมากกว่าไปท่องหนังสือแน่นอนค่ะ” – เฌอปราง (นาทีที่ 1:39) การนำข้อมูลมาทำอะไรบางอย่าง ที่น้องเฌอพูดถึงนั้นควรเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายหนึ่งของการเรียน Computing ที่เรียกว่า ICT Literacy นักเรียนควรได้เรียนรู้ว่าคอมพิวเตอร์มีไว้ใช้สำหรับสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์จะต้องมี “ข้อมูล” เป็นวัตถุดิบ ประกอบกับ “การคิดวิเคราะห์” และ “ความคิดสร้างสรรค์” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ได้ โดยที่คอมพิวเตอร์เป็น “เครื่องมือ” แต่ไม่ใช่ “พระเอก” ของกระบวนการสร้างสรรค์นี้ การเรียน Computing ไม่ควรโฟกัสไปที่การ “ใช้งาน” หรือการจดจำวิธีการ “ใช้โปรแกรม” เพียงเพื่อ “บริโภค” หรือ “เสพ” สินค้าดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิง การระบายผ่านสื่อสังคม หรือการติดต่อสื่อสารออนไลน์ที่ทดแทนการสื่อสารแบบพบหน้า และการสัมผัสกับมนุษย์ในชีวิตจริง การนำข้อมูลมาทำอะไรบางอย่าง เป็นหัวใจของการเรียน ICT ซึ่งอาจมองได้เป็นสามส่วนคือ 1) ข้อมูล 2) “ทำอะไรบางอย่าง” คือทำอะไร และ…

Screenshot 2018-01-11 22.34.14

Architecture of a Digital Organization

Architecture of a Digital Organization Google slides: https://docs.google.com/presentation/d/1OvSWRKbskFf1Lp7yMUEIR8oz0_-4bCV1qLJwm1O_Mjo/edit?usp=sharing PDF: Architecture of a Digtial Organization (Jan 10, 2017) YouTube part 1:    Podcast (part 1):  Ep 9: Architecture of a Digital Organization Part 1 http://celt.li.kmutt.ac.th/podcasts/pgen/?name=2018-01-11_2018-01-11-ep_9_architecture_of_a_digital_organization_part_1.mp3   YouTube (part 2): 

171016 BITEC Computational Thinking 31

Computational Thinking

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 ปีที่ 2 หลักสูตร Computing Science จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 14 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ บรรยายหัวข้อ Computational Thinking โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 2 สิงหาคม 2560 Slides Slides เรื่อง Computational Thinking ฉบับ 2 สิงหาคม 2560 PDF: 170802.1 Computational Thinking.key Slides เรื่อง Computational Thinking ฉบับ 16 สิงหาคม 2560 PDF: 171016 BITEC…

ideas for improving productivity

Basic ideas are already well known. In this draft, we will only consider wild ideas. Note: this is only a draft of ideas. Messy desk having a messy desk improves productivity [citation needed] find a book club podcast Take another route During subway outage, people were forced to change their commute routes. A large percentage…

Screenshot 2017-02-22 23.18.33

ถามครู.com

เว็บมุ้งมิ้งน่ารัก มีประโยชน์สำหรับเด็กเล็กเด็กโต ผู้ปกครอง และครู ผลิตโดย ม.ล. ดร. ชมพู

Screenshot 2017-02-19 09.38.05

Changing Education Paradigms by Sir Ken Robinson

วีดิโอ 12 นาที: Sir Ken Robinson พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษาปัจจุบันกับ Industrial Revolution และปัญหาของระบบนี้ เนื้อหา แนวคิด น่าสนใจ และมีภาพวาดประกอบที่น่าสนใจมาก

image

History of American intervention (NPR Fresh Air)

Andrew Carnegie shows up at the 17th minute.   From the description:   Journalist Stephen Kinzer’s book, ‘True Flag,’ explains how the Spanish-American War launched an ongoing debate about America’s role in the world. Kinzer has also been writing about President Trump.

screenshot-2016-12-26-20-27-51

Aviation Blogger

อาชีพใหม่ประจำวันนี้: Aviation Blogger คุณ Sam Chui พาไปขึ้นเครื่องบิน Etihad Airways A380 The Residence จากอาบูดาบี ถึงมุมไบ ค่าตั๋วเที่ยวเดียว: $3,000 (ประมาณ 1 แสนบาท) ก่อนขึ้นเครื่องบิน นั่งพักที่ห้องรับรองส่วนตัวในสนามบิน เหมาะสำหรับเศรษฐีขั้นเทพ ที่นอกจากจะไม่ต้องการเกลือกกลัวกับคนจนๆ แล้ว ยังไม่ต้องเกลือกกลั้วกับเศรษฐีขั้นมนุษย์คนอื่นๆ ใน first-class lounge อีกด้วย*

DeepBach

https://www.technologyreview.com/s/603137/deep-learning-machine-listens-to-bach-then-writes-its-own-music-in-the-same-style/ Followed by some Christmas music, auto generated: http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/12/20/506180332/warning-this-christmas-carol-may-haunt-your-dreams?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=npr&utm_term=nprnews&utm_content=2048

whataboutism

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Propaganda_technique

How to spot fake news?

An important topic for teaching information literacy to kids (and adults, too!) domain name about us section reverse image search Look up the research/studies/papers   http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/12/05/503581220/fake-or-real-how-to-self-check-the-news-and-get-the-facts

od35918h6224p6

Hidden Brain: Embrace the Chaos

Impressions This is about the beauty of disruptions! Kieth Jared, a jazz pianist, was forced to play on a broken piano. He can’t use high-register notes. The pedals are broken. And the piano is too small, hence not enough volume. He had to improvise under these extreme constraints. It turned out to be his masterpiece….