Social Media – Make Learning Great Again

Social Media (เช่น Facebook)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ มีกลุ่มผู้ใช้เริ่มต้น ต้องสร้างเครือข่ายให้เป็นที่นิยมอย่างเข้มแข็งในสังคมเริ่มต้น ที่เป็นกลุ่มเพื่อน ญาติมิตร คนสนิท เช่น Facebook เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัย Harvard ขยายฐานผู้ใช้ ต้องเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานให้หลากหลาย เช่น Facebook เผยแพร่ออกสู่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ และสู่ประชาชนทั่วไปในที่สุด มีการแแบ่งปัน ผู้ใช้สามารถชักชวนผู้ใช้คนอื่นเข้ามาในระบบได้อย่างง่ายดาย มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เน้นการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม (engagement) เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของเนื้อหา แต่ละ platform มีนิยามของ engagement แตกต่างกัน เช่น Likes, Shares, Comments, Replies, Retweets, Mentions สร้างคุณค่า เช่น ถ้าต้องการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ควรมีผู้ใช้และผู้ดูแลระบบที่เป็นแพทย์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล และเพิ่มคุณค่าของเครือข่าย เคล็ดลับ เผยแพร่หลายช่องทาง เผยแพร่ทุกช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายใช้ เช่น Facebook, LINE, Instagram, Google+ และ…

YouTube – Make Learning Great Again

Videos on YouTube ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจ เริ่มวีดิโอด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจใกล้ตัว แล้วจึงอธิบายรายละเอียดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้ผูกพันกับเรื่องราว ค้นพบและแบ่งปันได้ง่าย ใช้ metadata เพื่อระบุคำสำคัญ (keywords) ตรวจสอบแนวโน้มผ่าน Google Trends สร้างเนื้อหาเป็นชุด (series) และวิเคราะห์ผู้ชมด้วย YouTube Analytics มีปฏิสัมพันธ์ ตั้งคำถาม รับฟังความคิดเห็นของผู้ชม ตอบคำถามใน comments ผ่านทางวีดิโอ ให้โอกาสผู้ชมได้แนะนำแนวคิดสำหรับตอนถัดไป มีความน่าเชื่อถือ เนื้อหาต้องเป็นของแท้ ไม่ปลอมแปลงหรือคัดลอกโดยไม่ระบุแหล่งที่มา ข้อมูลถูกต้อง บอกประวัติและวิทยฐานะของผู้บรรยาย ออกแบบโดยเฉพาะ วีดิโอสำหรับการสอนออนไลน์ควรถ่ายทำโดยคำนึงถึงผู้ชมออนไลน์เป็นพิเศษ วีดิโอที่บันทึกจากการสอนในห้องเรียนทั่วไปอาจขาดความน่าสนใจ เคล็ดลับ สั้นและสม่ำเสมอ ดึงดูดความสนใจผู้ชมด้วยวีดิโอที่สั้น (< 6 นาที) สร้างฐานผู้ชม (fan club) ด้วยเนื้อหาที่สม่ำเสมอ มีความสอดคล้องใช้หัวเรื่องและคำทิ้งท้ายเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวีดิโอ ผู้ชมมีส่วนร่วม ให้โอกาสผู้ชมได้ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล แสดงความคิดเห็น และยื่นข้อเสนอแนะ ตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านั้น นำแนวคิดของผู้ชมมาใช้ในการผลิต แสดงหน้าผู้สอน ตัดต่อวีดิโอให้มีหน้าผู้สอนสลับกับสไลด์…

MOOCs – Make Learning Great Again

MOOCs: Massive Open Online Courses ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ Blended Learning หลักสูตรที่มีเนื้อหาออนไลน์อย่างน้อย 30% แต่ไม่ถึง 80% ให้ผลลัพธ์ดีกว่าหลักสูตรออนไลน์และ face-to-face Personal Mentors พี่เลี้ยงมอบคำแนะนำแบบตัวต่อตัว ตอบคำถาม ตรวจการบ้าน หรือนัดพบตามเวลา (office hours) Designed Customization ทางเลือกของกิจกรรมที่ถูกออกแบบไว้แล้ว ช่วยส่งเสริม personalized learning ให้เหมาะกับระดับความสามารถ (differentiation) ห้องสนทนา ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จมักร่วมแสดงความเห็นในห้องสนทนา ทำให้ผู้เรียนอื่น ๆ ได้ประโยชน์จาก diversity และ contextualization ไปด้วย ความมั่นใจของผู้เรียน อาชีพและประสบการณ์การศึกษาเดิม ส่งผลให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด และกล้าตอบคำถามในห้องสนทนา ประกาศนียบัตร Nano Degree ของ Udacity และ Specialization ของ Coursera ช่วยสร้างรายได้ให้ platforms,…

File_002

แอบส่อง MOOCs ของ Stanford และ MIT

สัปดาห์นี้ผมได้มีโอกาสทดลองเรียนรู้เรื่องราวบางอย่างจาก MOOCs (Massive Open Online Courses) ของ Stanford และ MIT จึงอยากเล่าแง่มุมที่น่าสนใจของประสบการณ์นี้ให้ฟัง ในเบื้องต้นนี้ขอเล่าแบบคร่าวๆ โดยมีภาพประกอบไว้ก่อน หากมีผู้สนใจอยากรู้เพิ่มเติมผมจะมาเขียนอธิบายเพิ่มเติมในภายหลัง หรือจะพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวก็ได้ ผมยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นอย่างยิ่งครับ 🙂

Screenshot 2017-03-13 11.37.16

แนะนำ FormScanner: เครื่องตรวจข้อสอบ multiple choice อัตโนมัติ (free & open source)

เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ไปงานเสวนาทางด้านการศึกษางานหนึ่ง พบกับการแสดงสินค้าที่ช่วยลดภาระของอาจารย์ในด้านการประเมินผล ได้แก่ ระบบช่วยตรวจข้อสอบ multiple choice อัตโนมัติ ระบบที่เขานำมาจัดแสดงนั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก และใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย และมีความแม่นยำสูง แต่ว่ามันไม่ฟรี

Screenshot (184)

เรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยบกับ Game-Based Learning

บทความนี้จะขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Game based learning เนื่องด้วย มีโอกาสที่ดีในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ game based learning จึงได้เข้ามาดูเว็บไซต์ของ edutopia ซึ่งเห็นว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย วันนี้เลยอยากจะแชร์ให้อ่านนะครับ นั่นก็คือ link นี้ https://www.edutopia.org/blogs/beat/game-based-learning ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคร่าวๆ เกี่ยวกับ Game based learning กันก่อน Games-Based Learning (GBL) คือ “การเรียนรู้ผ่านเกม” หรือ “เกมเพื่อการเรียนรู้” ซึ่งก็คือสื่อในการเรียนรู้แบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆ เอาไว้ในเกมและให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมโดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่างๆ ของหลักสูตรนั้นผ่านการเล่นเกมนั้นด้วย และถ้าเราใช้เทคโนโลยีด้านดิจิตอลมีเดียในการทำ GBL ก็อาจเรียกชื่อให้ชัดเจนว่าเป็น Digital Game-Based Learning ซึ่งจะถือว่าเป็น e-Learning อีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง บนพื้นฐานแนวคิดที่จะทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน และในปัจจุบันถ้าพูดถึง GBL โดยทั่วๆ ไปก็จะหมายถึง Digital GBL ไปโดยปริยาย Game-Based Learning…

y92474zh9420fl

เทคนิคการประเมินผลด้วยกระดานขนาดเล็ก Dry-erase board

Dry-erase board เทคนิคนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Formative assessment โดยที่จะต้องมีบอร์ดขนาดเล็กประมาณ ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ประโยชน์ของวิธีนี้ได้แก่ สามารถช่วยทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของผู้เรียนทุกคน นาทีต่อนาที รู้ว่านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ ช่วยประหยัดกระดาษ เพราะสามารถลบคำตอบออกได้ ไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เทคโนโลยีนี้มากนัก สามารถเห็นการตอบคำถามของผู้เรียนพร้อมกัน โดยปกติผู้สอนจะตั้งคำถามและให้เวลานักศึกษาเขียนคำตอบบนกระดานหลังจากนั้นให้ชูคำตอบขึ้นพร้อมกัน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสามารถนำไปทดสอบ Learning outcome ระดับ Remembering และ Understanding ได้ง่าย วิชาที่สามารถนำไปใช้ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น ให้ผู้เรียนเขียน คำศัพท์ ลงบนบอร์ดพร้อมกัน ได้มีการประยุกต์ใช้โดยให้ผู้เรียนลองทดสอบความจำหลังจากสอนด้วย Powerpoint เช่น การจำสัญลักษณ์ของวงจรไฟฟ้า ตัวต้านทาน ไดโอด เมื่อผู้เรียนสามารถเขียนสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเลคโทนิคนี้ได้ ก็ลองให้ต่อวงจรโดยการเขียนแผนภาพการเชื่อมต่อของวงจรเข้าด้วยกัน   นอกจากนี้เพื่อทำการทดสอบว่าผู้เรียนเข้าใจวงจรจริงหรือไม่ก็ให้นำตัวอุปกรณ์อิเลคโทนิควางทับบนวงจร พร้อมสายไฟ ผู้สอนสามารถตรวจสอบว่าการวางอุปกรณ์อิเลคโทรนิค สีของสายไฟตรงวางทับลงบนแผนผังวงจรที่เขียนไว้ ผู้สอนสามารถตรวจสอบว่าวางตรงถูกหรือไม่ ส่วนนี้ก็เหมือนกับการแปลงจากสัญลักษณ์ไปสู่ของจริง ดังจะเห็นว่าตัว Dry-erase board สามารถประยุกต์ให้เท่ากับระดับของการประยุกต์ (Apply) ของ…

km

โมเดลของกระบวนการ KM

  เราทุกคนคงมีข้อสงสัยว่าทำไมเราทำ KM ออกมาแล้วใช้เวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนมากมายแล้วแต่ไม่เห็นผลอะไรออกมา นั่นแสดงว่ากระบวนการที่เราทำไม่ได้เกิดครบวงจร ดังนั้นวันนี้จะมาอธิบายเกล็ดปลีกย่อยว่ากระบวนการ KM มีอะไรบ้าง กำหนด คือ การวางแผน KM ว่าในระยะเวลาที่ทำจะมีแผนอะไรบ้าง ทั้งนี้แผนสามารถมองเป็นภาพรวมและภาพโครงการย่อยได้ เช่น แผน Roadmap ของ KM ทั้งระบบองค์กร 4 ปี ส่วนถ้าเป็นภาพย่อยก็อาจจะวางแผนการทำ KM ตามระยะเวลาของโครงการที่สิ้นสุด สร้าง/ได้มา กระบวนการนี้จะกล่าวถึงการได้มาซึ่งความรู้ เช่น การหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การเชิญวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ รวบรวม/จัดเก็บ ส่วนนี้หมายถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บไว้ใน Archive เข้าถึง หมายถึงการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น มี Blog หรือ KM ในการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยน สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันโดยการจัดการประชุม การทำชุมชนนักปฏิบัติ ส่วนนี้ถ้าจะให้เข้มข้นควรมีเรื่องการทดลองทำในสิ่งที่แลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เช่น อาจจะคุยเรื่องวิธีการทำงานให้ใช้ระยะเวลาในการทำที่สั้น กระชับ  ถ้าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีก็สามารถนำไปใช้ต่อได้ การใช้ นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้ปฏิบัติตาม ซึ่งโจทย์อื่นๆ อาจจะมีลักษณะที่ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ทำก็ควรที่จะประยุกต์ให้เป็นไปตามกรณีนั้นๆ…

ว่าด้วยเรื่อง PISA (โดย รศ.ดร.ยืน)

คัดลอกจาก Facebook page ของ รศ.ดร.ยืน ภู่วรวรรณ ว่าด้วยเรื่อง PISA ตอนที่ 1 จากผลของ PISA 2015 ที่ผ่านมาตอบโจทย์หลายอย่างของประเทศ จึงขอนำผลมาลองช่วยกันวิเคราะห์ เพื่อทำคิดต่อและทำการวิเคราะห์ร่วมกัน PISA เป็นการทดสอบวัด Literacy ของคน จัดโดย OECD หรือองค์การร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาส่วนใหญ่สมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่ต้องการรู้พื้นฐานของคนเพื่อการประกอบวิชาชีพ โดยวัดสิ่งที่จำเป็นในชีวิตจริง ไม่ได้วัดเนื้อหาในหลักสูตร การวัดจึงวัดในสามเรื่อง คือ ขีดความสามารถการอ่าน Reading ability เพราะเป็นสิ่งที่จะบอกว่า บุคคลนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเพียงไร เพราะการอ่าน แล้วเข้าใจ เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ได้

Rubric

Two types of Rubrics What’s the difference between analytic and holistic rubrics? Analytic rubrics identify and assess components of a finished product. Holistic rubrics assess student work as a whole. Example of holistic rubric Example of Analytic rubric  

Item Response Theory

วันนี้ได้คุยกับอาจารย์ปกป้องเกี่ยวกับโมเดลที่ใช้เพิ่มความเชื่อถือได้ของคะแนนจากระบบเพื่อนประเมินเพื่อน มี paper (ใหม่) ฉบับหนึ่งน่าสนใจ เกี่ยวกับ Item Response Theory จึงขอนำบทคัดย่อมาแปะไว้ที่นี่ Authors: Masaki Uto https://sites.google.com/site/utomasaki/research Maomi Ueno Abstract: As an assessment method based on a constructivist approach, peer assessment has become popular in recent years. However, in peer assessment, a problem remains that reliability depends on the rater characteristics. For this reason, some item response models…

screen-shot-2559-11-16-at-5-14-54-am

ทำเครื่องวัดคลื่นสมองด้วย 3D printer

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสร้างเครื่องวัดคลื่นสมอง ทุกคนสามารถที่จะซื้อกล้องดูดาวเพื่อใช้ในการสำรวจอวกาศ ถ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจบางสิ่งบางอย่างเช่น สมอง อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่เกิดจากกลุ่ม Startup จาก Brooklyn ที่ชื่อว่า OpenBCI โดยกลุ่มนี้ได้ทดลองจากห้องแล๊ปเล็กๆ เช่น ทดลองบังคับให้ของเล่นปลาฉลามวิ่งตามที่สมองคิดโดยใช้ OpenBCI กับไมโครคอนโทรเลอร์สุดฮิต Arduino OpenBCI เป็นสิ่งที่ทีมงานอยากทำให้ทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และไม่มีเงินไปซื้อเครื่องวัดสมองราคาแพงระดับล้านมาใช้ในการทดลอง ราคาเริ่มต้นของชุตคิทคือ $450 เหรียญ ตัวหมวกมีรูปร่างลักษณะคล้ายหมวกจักรยานซึ่งจะมีความแตกต่างกับหมวกที่นักประสาทวิทยาใช้กัน ตัวหมวกใช้ขั้วอิเลคโทดแบบแห้งซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องใช้เจลแบบน้ำที่ยุ่งยากในการติดตั้งบนศรีษะคุณ ตัวเซนเซอร์นี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่บอร์ดเป็นสัญญาณไฟฟ้าขนาดเล็ก หลังจากนั้นคุณก็จะเห็นคลื่นสมองในความถี่ที่แตกต่างกัน ซึ่งจริงๆก็ใช้หลักการเดียวกันกับเครื่องวัดกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า EMG ล่าสุดทางทีมได้พัฒนาเซนเซอร์ช่องทางจาก 16 ถึง 21 ช่องทาง ซึ่งทางทีมจะพยายามเพิ่มช่องทางหรือจำนวนเซนเซอร์ให้มากถึง 60 ตัวในอนาคตเพื่อความละเอียดในการวัดสมองทุกจุด สิ่งที่ทีมทำให้ผลิตภัณฑ์เขาแปลกคือ การทำธุรกิจแบบ Open source ซึ่งก็คล้ายกับที่ Google ทำ ทั้งตัวหมวกและตัวซอฟแวร์สามารถดาวโหลดได้จากเว๊ป ส่วนที่ต้องซื้อคือ บอร์ดและตัวอุปกรณ์เซนเซอร์ ดูรายละเอียดการทำได้เพิ่มเติมที่ Learning Page เราคงสงสัยว่าทำไมเขาใจดีขนาดนี้แล้วเขาจะทำมาหากินอะไรต่อถ้ามีคนทำเลียนแบบเขา คำตอบคือ สิ่งที่เขาทำสามารถที่จะถูกลอกเลียนแบบง่ายแต่สิ่งที่ลอกเลียนแบบไม่ได้คือ สมองของคนทำงาน ทีมพวกนี้ได้มีการคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นยิ่งเปิดความลับการวิจัย เขาก็ยิ่งได้เพราะคนทั่วไปได้ทดลองและเกิดไอเดียส่งกลับไปยังทีมเขาด้วย คราวนี้เรามาดูเครื่องพิมพ์สามมิติกันดีกว่า…

TQM

                                            TQM เนื่องจาก TQM เป็นหนึ่งในนโยบาย ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ มจธ. เป็นองค์กรที่บริหารแบบ TQM  จึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้รู้จัก TQM มากขึ้น TQM  =  total quality management   เรียกว่า การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม ในยุคธุรกิจที่มีการแข่งขันมากขึ้น  “คุณภาพ” เป็นประเด็นสำคัญของบุคลากรทุกคนในสายงานของธุรกิจ ไม่ใช่งานของแผนกใดแผนกหนึ่ง ความอยู่รอดขององค์กรยุคแข่งขันนี้ จึงต้องเริ่มต้นด้วย -ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm) ในการดำเนินงานด้วยการพิจารณาถึงกิจกรรมที่จำเป็นของกระบวนการทางธุรกิจ DPSR* -ทำความเข้าใจกระบวนการ PDCA**  เพื่อการทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า -การนิยามคุณภาพที่จำเป็นต่อธุรกิจ -กำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต่อการบริหารคุณภาพที่มุ่งหวังให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรเกิด “ภูมิปัญญา” (wisdom) เพื่อความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนตนเองสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเสมอให้กับลูกค้า ความสำเร็จของธุรกิจข้างต้น  จำเป็นต้องให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีความคิดเชิงระบบที่มองธุรกิจอย่างเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน  และมองเห็นภาพรวม (holistic) ของระบบการบริหารทั่วองค์กร  DPSR*  เป็นกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนเข้าใจว่างานที่ตนเองรับผิดชอบคืออะไร และมีความสัมพันธ์กับงานอื่น ๆ อย่างไร แนวความคิดที่มองกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ  เสนอครั้งแรกโดยชิวฮาร์ท(W.A.Shewhart) ค.ศ. 1950 ในรูปเส้นตรง  ประกอบด้วย 1.การออกแบบ  2.การผลิต…

การควบคุมคุณภาพ นศ. ขาเข้า

ค่าย To Be KMUTT เป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาน.ศ.ให้เป็นนักวิจัย มากกว่าเป็นช่องทางการรับนักศึกษาเพราะคนสมัครมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ได้เข้ามาเรียน หรือมาล่าใบประกาศนียบัตร ปีนี้น่าจะให้เด็กส่ง Proposal เข้ามา เราอยากจะสื่อสารออกไปว่าถ้าอยากทำอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาพ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ สิ่งที่น่ากังวลว่ามีนศ.ส่วนมาก ไม่ต่ำกว่า 10% มีความรู้ที่ไม่น่าจะเข้ามาศึกษาได้ เลยจัดทำโครงการสอนเสริม ทาง GEO ได้ใช้พี่สอนน้อง เราไม่เคยพัฒนา Teaching assistant โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่ดี ซึ่งเราอยากจะให้ TA ช่วยอาจารย์ในการให้ feedback และช่วยเด็กที่อ่อน ส่วนนี้อาจจะเป็น Strategic risk ซึ่งมีปัญหาสำหรับเด็กที่จบปีที่ 4 ด้วย ควรจะหันมาวัด Learning outcomes เราต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย leadership ของนักศึกษา ซึ่งเราสับสนระหว่าง Leader กับ expert(คือคนที่เก่งเฉพาะด้านทางวิชาชีพ) leader ควรรู้อะไรได้หลายอย่าง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาทักษะนักศึกษาหลาย track เช่น คนที่อยากจะไปช่วยชาวบ้าน คนที่เป็นนักศึกษาต้องมีความรู้ด้านลึกและกว้าง ควรมีการเขียน Competency ของ…

screenshot-2016-10-14-11-52-36

วิธีเปลี่ยนเว็บไซต์ให้เป็นสีขาวดำ

เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เว็บไซต์ของศูนย์ CELT จะเปลี่ยนเป็นสีขาว-ดำ เป็นระยะเวลา 30 วัน ในบทความนี้ ผมขอเขียนคำอธิบายวิธีทำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์อื่น วิธีการโดยทั่วไป ท่านจะต้องเลือกว่าจะแก้ไขไฟล์ .css หรือแก้ไข .php ในบางกรณีการแก้ php ทำได้ง่ายกว่า เพราะเว็บไซต์ของท่านอาจมีไฟล์ php ไฟล์หนึ่งที่ถูก include โดยทุกๆ หน้าอยู่แล้ว อาทิ header.php หรือ footer.php ในบางกรณี ที่ท่านไม่สามารถแก้ไฟล์ php ได้โดยสะดวก การแก้ css อาจทำได้ง่ายกว่า เช่นการแก้ style.css ใน child theme ของ WordPress ใน website ที่ซับซ้อน อาจต้องแก้ทั้งสองกรณี มองหาไฟล์ .php และ/หรือ .css ที่ปรากฎอยู่ในทุกหน้า สำหรับไฟล์ .css ให้แก้ไขโดยเพิ่มรหัสดังนี้ /* BEGIN: black…

ประชุมพิจารณากรอบหลักสูตร Computing Science ระดับ ป.1 – ม.6

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ให้ความร่วมมือกับ สสวท. ในการร่วมวางกรอบหลักสูตรวิชา Computing Science ระดับประถม และมัธยม ผู้เขียนโชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมพิจารณา learning outcome ในวันนี้ด้วย ทำให้ได้สัมผัสกระบวนการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (outcome-based curriculum) ที่มีผลกระทบสูงในระดับประเทศ ความโชคดีอีกประการหนึ่ง คือมีโอกาสได้พบกับ “อาจารย์คนแรกๆ” ของผู้เขียนในวงการ computer science ที่ไม่ได้พบกับท่านมาตั้ง 16 ปี นั่นคือ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ (คราวที่แล้วผู้เขียนยังเป็นนักเรียน ม.6 ตัวเล็กๆ) ในวันนี้ได้เรียนรู้ทัศนคติในการทำงานที่ดีหลายประการจากตัวอย่างและโอวาทของท่าน หลักสูตรใหม่ที่กำลังออกแบบกันอยู่นี้ กระทรวงศึกษาธิกาวางแผนจะประกาศใช้ราวเดือน ก.พ. ปี 2560 สำหรับทุกโรงเรียนในประเทศไทย ทั้งในระดับประถมและมัธยม (ป.1 – ม.6) เพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต วิสัยทัศน์หลักที่เป็นแนวทางในการวางหลักสูตรนี้ก็คือ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน (ทักษะการคิดเชิงคำนวณ) ตลอดจนสมรรถนะอื่นๆ ที่เกียวข้องกับวิชา computer นั้น ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต ไม่ว่านักเรียนจะเติบโตขึ้นมาแล้วประกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตาม

affectivedomain

การประเมิน Learning outcome ตาม Bloom’s taxonomy ของ Affective domain

หายหน้าหายตาไปนาน คนเขียนก็เข้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อย แล้วก็กลับมาทำงานใหม่ด้วยจิตใจแจ่มใส แอ๊ะเราจะวัดได้ไงว่าจิตใจเราแจ่มใส เราก็ต้องประเมินใช่ไหมครับ ผมได้อ่านงานวิจัยหนึ่งของต่างประเทศเรื่องการประเมินหมวดของ affective domain หรือ Soft skill เช่น กลุ่มด้านเจตนาคติ หรืออารมณ์ ในบทวิจัยนี้เขาได้กล่าวว่า affective domain คือกลุ่มที่อ้างอิงถึงทัศนคติ (Attitude) และ คุณค่า(Value) มากที่สุด ตามมาด้วย แรงจูงใจ(Motivation) และความเชื่อ(Beliefs) แค่ฟังพวกนี้ก็วัดยากใช่ไหมครับ เชื่อหรือไม่ว่าต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีคนวัดมากเหมือนกัน คราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างของ LO ของ affective domain ตาม Bloom ดีกว่า Receiving /attending – Take interest in innovation of technological sciences. Collect information about healthy life style. Tolerate different attitudes towards…

รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

การจอดรถในมจธ. สรุปประกาศ มจธ. 2 ฉบับ *เรื่องบัตรผ่านเข้า-ออกและการใช้งาน พ.ศ.2557 **เรื่องอัตราค่าบำรุงสถานที่จอดรถ พ.ศ. 2558 *บุคลากร หมายความว่า  พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บัตรผ่านเข้า – ออกสำหรับยานพาหนะมี 2 ประเภท        ปกติ  และ ชั่วคราว บัตรปกติ หากสูญหายหรือชำรุดต้องจ่ายค่าปรับ 100บาท/ใบ   ใช้ร่วมกับ sticker ติดรถยนต์มี  3 สี สีส้ม  อายุ 2 ปี เริ่ม 1 มกราคม 2558 – สำหรับ กก.สภามหาวิทยาลัย/กก.ส่งเสริมฯ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/บุคลากรของมหาวิทยาลัย/พนง.สมทบ/บุคลากรของหน่วยงานในกำกับ (ยกเว้นหอพักนศ./รร.ดรุณสิกขาลัย)   ขอ sticker ครั้งแรก Free   ทำหายหรือชำรุด ขอใหม่จ่าย 500 บาท/แผ่น สีชมพู  อายุ 1 ปี…

kj

Word Cloud เปรียบเสมือนไข่เจียว

สรรพคุณของไข่เจียวถูกบรรยายไว้อย่างชัดเจนในเพลงของเฉลียง:   แค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตา รอไฟให้ร้อน เหลืองไข่เหลืองและหอมกรุ่น ฟูฟูดูหน้ากิน….. [1] ฉันใดก็ฉันนั้น สรรพคุณของ WordCloud ในด้านความงดงาม และความง่ายในการใช้งาน ทั้งการผลิตและการบริโภค สามารถมองเห็นได้ทั่วไป ส่วนหนึ่งก็คือที่ footer ของเว็บ KM ของเรานี้เอง และอีกส่วนหนึ่งก็คือที่หน้า KM Analysis:   Word Cloud ที่สวยงามและใช้ง่ายนั้นมีอะไรที่คล้ายกับไข่เจียวหลายประการ ไม่ใช่แค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ยังรวมถึงข้อจำกัด รายละเอียดปลีกย่อย และความเสี่ยงของการใช้งานโดยไม่ระมัดระวังอีกด้วย ผมได้รวบรวมข้อสรุปไว้ในตารางนี้

screenshot-2016-10-03-14-15-40

ความร่วมมือกับวิชา ETT 616 Solar Energy ของ ดร. กฤษณพงศ์

สืบเนื่องจาก working lunch meeting เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผมได้เสนองาน online peer evaluation system ต่อท่าน ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ทำให้ได้คำแนะนำดีๆ มามากมาย และหนึ่งในคำแนะนำที่มีค่าสูงมาก คือการนำโปรแกรมไปใช้ประโยชน์จริง โดย ดร. กฤษณพงศ์ เสนอให้ทดลองใช้ในวิชาที่ท่านกำลังจะสอนในเทอมต่อไป คือวิชา ETT 616 Solar Energy ระดับ ป.โท โดย อ. พนม ปริญญา นักวิจัยที่ มจธ. บางขุนเทียน เป็นผู้ช่วยสอน ในเบื้องต้น ผมได้ set up โครงสร้างของเว็บไซต์เพื่อรวบรวมสื่อการสอน โดยนำ software เก่าที่เคยเขียนไว้ใช้ในวิชา Human-Computer Interactions (HCI) มาปรับใช้

ทดสอบระบบตัดคำ

ใครอ่านกลอนนี้ได้บ้าง? หอมอบอวลชวนชมกลลมหลงขอบสบงหมดจดยลสดสวยจบวรรคตอนผกผวนชวนงงงวยอดอวดอวยบนบกตกลงคลอง ดวงกมลยลงามยามลมหวนหอมอบอวลทวนลมชมยามหายยลเอมอรอรชรนอนแนบกายนวลนางอายเลยอดชมยามลมเบา ที่มา: pureexe on https://github.com/veer66/wordcut/issues/4

zp9424kc71665v

มาเล่นเกม Clash Royale กันเถอะ

วันนี้เราจะมาแนะนำเกมที่เราเล่นเป็นประจำนะค่ะ มีชื่อว่า Clash Royale เกมนี้ดังมาก มีจำนวนผู้เล่นและยอดดาวน์โหลดเป็นอันดับหนึ่งของ App store ภายหลังการเปิดตัวเพียงไม่กี่สัปดาห์ (แต่ถูกโปเกมอน โก เอาชนะไปได้สักพักหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเป็นที่หนึ่งอีกครั้ง) โดยวันนี้เราจะมาแนะนำ 1. ลักษณะของเกม 2. วิธีการเล่น และ 3. ประสบการณ์การเล่นเกมนี้ของเราค่ะ มาเริ่มกันเลย ลักษณะของเกม หลายคนคงเคยได้ยินเกม Clash of Clan กันนะ เกม Clash of Clan ก็เป็นเกมที่ฮิตมากเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อน เป็นเกมประมาณว่าเราต้องสร้างเมือง ทหาร และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อไปตีเมืองของคนอื่นเพื่อจะยึดทรัพยากรและอัพ Level ของเราขึ้นไป เราก็เคยเล่นแต่เลิกเล่นไปแล้วเพราะมันเป็นเกมที่ใช้เวลาในการเล่นและสร้างเมืองค่อนข้างนาน เกม Clash of Clan และ Clash Royale มีทีมพัฒนาเป็นทีมเดียวกันคือ Supercell (ตั้งอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์) ทำให้ทั้ง 2 เกมมีลักษณะที่คล้ายกันในหลาย…

flipped

ทำความรู้จัก Flipped Classroom

Get to know  : ทำความรู้จัก Flipped Classroom นักเรียนต้องการอะไรจากครู เมื่ออยู่ในห้องเรียน?? : ต้องการให้ครูช่วยตอบคำถามคาใจ ในสิ่งที่เรียน : ต้องการให้ครูชี้แนะขณะที่ทำการบ้านหรืองานที่ครูมอบหมาย มากกว่าที่จะฟังครูบรรยายเนื้อหาหรือทบทวนบทเรียน?? แล้วถ้านักเรียนทำความเข้าใจในเนื้อหาผ่านการบรรยายที่บันทึกไว้ ขณะที่ทำการบ้านหรืองานที่มอบหมาย ส่วนในห้องเรียนจะเป็นช่วงเวลาสำหรับกิจกรรมอื่นๆ หรือการทดสอบ การเรียนวิธีนี้ Bergmann and Sams ผู้เขียนหนังสือ Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day (ISTE/ASCD, 2012) ซึ่งลองใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom เมื่อ 8 ปีที่แล้ว พบว่านักเรียนของพวกเขามีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ลึกมากขึ้น (Bergmann J. and Sams A. , 2012) จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของครูสอนวิชาเคมี โรงเรียนมัธยมในชนบทที่ Colorado ที่ใส่ใจว่านักเรียนที่ขาดเรียนด้วยสาเหตุต่างๆ…

6z8925gv4154yv

HOW TO – ทาโร่ อบกรอบ

เนื่องจากล่าสุด พี่ต้นย้วย ได้ทำทาโร่ไหม้ส่งกลิ่นแสบจมูกไปทั่วชั้น ผมเลยมาแนะนำวิธีทำ ทาโร่อบกรอบด้วยไมโครเวฟของ Li หลังจากไปพบเทคนิคนี้มาจากโซเชียล และทำบ่อยจนพบเวลาที่เหมาะสม ขั้นตอนแรก—แกะทาโร่วางบนจานที่เอาเข้าไมโครเวฟได้ โดยพยายามกระจายทาโร่ไว้รอบๆ เว้นตรงกลางไว้ดังรูป เพราะถ้าทาโร่จะไหม้ มันจะเริ่มไหม้จากตำแหน่งกลางจานเสมอ!! ขั้นตอนที่สอง—นำทาโร่เราเข้าไปเวฟ ด้วยไฟออโต้ รอบแรกประมาณ1นาที (ถ้ามีคนปรับเวลาไว้เกินก็ ใช้เพียง1นาทีก่อน นะครับ)  เพื่อลดความเสี่ยงที่มันจะไหม้ก่อนกรอบ ขั้นตอนที่สาม—นำทาโร่ออกจากไมโครเวฟ แล้วขยุ้มๆเพื่อพักให้ไอน้ำระเหยออกจากตัวเส้นทาโร่ ซึ่งทาโร่เราจะกรอบจากขั้นตอนนี้!! สำหรับคนที่ไม่ชอบกรอบมาก 1 นาทีก็สามารถนำไปทานได้แล้วนะครับ ขั้นตอนที่สี่—อบเพื่อความเหลืองกรอบ ให้จัดทาโร่ เป็นวงแบบขั้นตอนแรกอีกครั้ง และนำไปเวฟเพิ่มอีกประมาณ 30 วินาที  แล้วนำมาขยุ้มพักไว้สักครู่ ทาโร่ก็จะเหลืองกรอบครับ >w< หน้าตาทาโร่ทั้งสองแบบหลังอบเสร็จ แบบ 1 นาที แบบ1นาที 30 วินาที (แบบนี้จะเหลืองและกรอบกว่าแบบแรกนิดนึง) ลองทำดูนะครับ !!!