Results of Peer Evaluation for Homework 11


| |

Group ID: thaiseniormarketID

Original website URL: http://thaiseniormarket.com
Prototype URL: https://invis.io/WT4VN0K89

Members:

  1. Kewalin Jarronsrisawasdi
  2. Pornpavee Tanakulvolrasek
  3. Sarayoot Nakpathomkul
  4. Tanyatorn Kitiveshohokhawat

Critical Design Issues

Issue #1

The lay out of the website. - Renew layout of website because it difficult to read or finding products.
Average:
4.2
การจัดวาง Layout เป็นหมวดหมู่ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าของต้นฉบับ แต่ยังไม่เด่นชัดมาก สามารถทำให้แบ่งแยกกันได้ชัดเจนกว่านี้โดยใช้เส้นแบ่ง หรือใใช้ background foreground ที่แตกต่างกัน
I think it's quite good to highlight the shopping section of this website because indeed the name of the site is market. But I found it quite occupied in the home page. I mean, there's a variety of hot products or new products, that's good but then I found the article section at the bottom of the page and I found it somehow independent. Means that the article section is like a black sheep in a bunch of white sheeps and it's seem disrupted. So, I suggest you put away those article to a whole new page or section or maybe something. It's up to you.
จากการออกแบบโครงสร้างหลักของเว็บเพจนั้น มีส่วนแสดงเนื้อหาและรูปภาพด้วย ถือว่าดีมากๆเลย ช่วยให้อ่าน และหาผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
รูปแบบของ layout ที่รีดีไซน์มา เราคิดว่าดีมากนะ การจัดรูปแบบเป็นหมวดหมู่ทำให้ และมีข้อมูลของแต่ละอันไม่มากไม่น้อยไป อ่านง่าย และเคลียร์
In my opinion, this layout rearrange in wide view and it made the content in website not interesting so I think the lay out should have pop up or hilight layout and more clear to make user easy to notice and find each part of website that they want to access.

Issue #2

Grouping the new category. - Can’t finding the category so we will make the category prominent than login button.
Average:
4.6
นำปุ่ม category ออกมาจากปุ่ม show/hide ทำให้ผู้ใช้งานสามารถกดเลือก category ได้ง่ายขึ้น ป้องกันผู้ที่ไม่รู้ว่าเว็บไซต์นี้มีการจัดกลุ่ม category อยู่
I think this solve the problem completely. I really like the way you pull out and emphasize the category because it's the core of the site. Well done!.
มีการจัดหมวดหมู่ แยกประเภทชัดเจนดี ทำให้หาได้สะดวกขึ้น
ดีเยี่ยมสำหรับการเอาแถบหมวดหมู่มาไว้ด้านบน มันทำให้หาอะไรได้ง่ายขึ้น
Easy to find each catagory from the top of website that will notice user at the first time

Issue #3

Searching button should be the bigger size and information about it can help to finding 
something.
Average:
3.2
แถบ search มีเครื่องหมายที่สื่อความหมายกว่าต้นฉบับ แต่ของต้นฉบับมีการแยกหมวดในหารค้นหา ควรจะทำให้แยกหมวดหมู่การค้นหาได้เหมือนต้นฉบับด้วย
I'm a little bit confused about this issue honestly. You indeed enlarge the search button but in contrast you remove its color.(?) This is what I think is the downfall for this issue. I think that grey button is somehow lost in white background and didn't seem to attract the user to click search at all. I think I found that the original site is better and have more point than yours. So, I suggest you find someway to emphasize the button and also bring it to the homepage also. I think it's quite crucial. (It's not in the original site, but it's something that should have been there.)
ในส่วนของปุ่มค้นหาขนาดชัดเจนดีทำให้เวลาต้องการให้ช่วยหาบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น
Searching button ดูง่ายขึ้น ดูรู้ว่าเป็นกล่องค้นหา แต่ที่ระบุปัญหามาว่า "searching button should be the bigger size" เราว่ามันเล็กกว่าในเว็บไซต์จริงนะ
I didn't see search button and where to find it.

Issue #4

The price of the product should be under the product picture. - The information of the product such as price,contact seller etc. should easy to find , we will keep it under the product picture.
Average:
4
ตัวเลขราคาสินค้า ควรทำให้มีขนาดใหญ่ และชัดเจน ทำให้มองเห็นได้ง่ายมากกว่านี้ และบรรทัดของตัวเลขอยู่ไม่ตรงบรรทัดกับข้อความด้านหน้า ทำให้ราคาดูลอยๆ โดดๆ
Okay, this one you solved it, but only on the main page. I think there's room for improvement here. You can apply some colors to the price to distinguish it from the other text there. Also, apply these changes on the other page as well. Good Job.
ราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหาง่ายดี เพราะจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม
รีดีไซน์ได้ตรงตามปัญหาที่ตั้งไว้ อ่านง่ายขึ้นเยอะเลย แต่ไม่ควรตัดพวกหมายเลข อย. ออกนะ
It's good to have nescessary information under product that make user feel comfortable and not hard to find more than the old one

Issue #5

The article if it doesn’t need to be the top than category it will be under or sub of category.
Average:
4.4
ย้ายบทความลงไปด้านล่าง ป้องกันความสับสนจุดประสงค์หลักของเว็บไซต์ ที่เป็นเว็บขายของ เป็นเรื่องที่ดี
It's good to put the articles down to reduce distraction of the user. But as same as Issue#1, I suggest you put it away from the section that is about shopping completely. But the overall is okay.
มีการจัดวางตำแหน่งความสำคัญของแต่ละบทความได้เหมาะสมดี
เนื่องจากว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์market ทำดีแล้วที่เอาสินค้าต่างๆขึ้นก่อนบทความ มันจะทำให้ผู้ใช้ไม่สับสน
It good to put articles on these position but it better to make the article interesting ( hilight article, bold article that user เลื่อนหรือจิ้ม on it,

Issue #6

No Advertising in the top of page. - The advertising shouldn’t in the top of page because it will make user confusing what is products and advertising so we will keep it at the right hand or something.
Average:
4.8
แถบโฆษณาเก่าอยู่ทั้งด้านบน และด้านล่าง กระจัดกระจาย ขนาดไม่เท่ากัน อาจทำให้ผู้ใช้สับสน
ย้ายโฆษณาไปอยู่แถบเดียวกันทั้งหมด ทำให้ผู้ใช้รู้ว่าแถบนี้เป็นโฆษณา ป้องกันการสับสนจากผู้ใช้งานได้ดี
Good job!. This is what I really like. You are wise to choose this issue because we cannot do anything about it aside from rearrange it. But I wish I could remove it all away.
มีการจัดวางตำแหน่งของโฆษณาได้เหมาะสมดี ทำให้ผู้ใช้ไม่สับสนในสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์และการโฆษณา
ดีเยี่ยม ที่จัดพื้นที่โฆษณาให้เป็นระเบียบ ทำให้ผู้ใช้ไม่สับสนกับสิ่งที่เขาโฟกัสอยู่
It good to brought the ads on the bottom of page because the ads always make me feel confuse when put it with information and The website look clean when put it on the bottom of page

Reaction Words

Top reactions: (refresh to re-arrange)

3
Useful
2
Accessible
2
Unattractive
1
Understandable
1
Clear

Reactions From Each Evaluator:

Accessible
Boring
Disruptive
Distracting
Dull
Predictable
Rigid
Straight Forward
Unattractive
Understandable
Usable
Useful
Clear
Convenient
Easy to use
Optimistic
Useful
Accessible
Calm
Organized
Unattractive
Useful

Overall Comments


| |